De liefde van bio is goed voor ... de vruchtbaarheid

14.02.2017
Ikhouvanbio1

Eén op de zes koppels heeft tegenwoordig moeite om kinderen te krijgen. In 20% van de gevallen heeft dat te maken met het het sperma van de man. Vaak hangt een slechte zaadkwaliteit samen met bepaalde voedingsgewoonten. Daarom een gouden raad: eet zoveel mogelijk gezonde en biologisch geteelde groenten en fruit, want pesticiden en vervuiling hebben een negatieve invloed op de mannelijke vruchtbaarheid.


Pesticiden funest voor voortplanting

Uit onderzoek van Harvard blijkt dat mannen die veel groenten en fruit eten met een hoge concentratie aan pesticiden, zoals aardbeien, spinazie en pepers, kampen met een lagere zaadkwaliteit. Het sperma van de mannen die meer dan 1,5 porties per dag van deze risicovolle fruit- en groentesoorten aten, telde gemiddeld 49 procent minder zaadcellen, en 32 procent minder normale zaadcellen dan mannen die minder dan 0,5 porties per dag aten. In de analyse van 388 zaadstalen werd ook rekening gehouden met factoren zoals rookgedrag of BMI.

Minder groenten of fruit eten is geen goed idee, zeggen de onderzoekers. Andere soorten groenten en fruit met lage pesticidenresiduen en biologisch geteelde gewassen zijn wél de oplossing.

Bio als medicijn

Om de inname van schadelijke residuen te beperken is biologisch eten inderdaad een goede strategie. De biosector hecht bijzonder veel belang aan het voorzorgsprincipe. De biosector zal sneller dan de gangbare sector een bepaalde stof of techniek weren, wanneer er twijfels bestaan over de veiligheid van die stof of techniek. Chemische pesticiden, kunstmest en ggo’s zijn niet toegestaan in de biolandbouw. Antibiotica in de veeteelt wordt tot een minimum beperkt. Ook in verwerkte biologische voeding zijn onder meer geen chemisch-synthetische smaak- en kleurstoffen toegestaan.

Overigens, Zweedse onderzoekers toonden eerder al aan dat mensen die veel biologisch fruit en groenten eten, minder pesticiden in hun urine hebben dan mensen die ‘niet biologisch’ eten. De resultaten van het experiment waren opvallend: bij aanvang van de test waren acht pesticiden aanwezig in het lichaam van de testpersonen; na 2 dagen biologisch eten waren de meeste residuen verdwenen. De resultaten van het experiment zijn na te lezen in het rapport The Human Exposure to Pesticides from Food. Biologisch eten maakt dus wel een verschil.