Hoe werkt een bioboer?

Een bioboer doet aan landbouw door met de natuur samen te werken. Hij gaat voor kwaliteit en probeert de negatieve impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Hij draagt zorg voor de bodem, kiest voor diversiteit en heeft aandacht voor het welzijn van zijn dieren.

Een gezonde levende bodem is het sleutelelement voor de productie van biologische voeding. Een bioboer draagt dan ook veel zorg voor de bodem. Hij gebruikt geen kunstmest, maar voedt de bodem met organisch materiaal als stalmest of compost. Via vruchtwisseling en groenbemesting houdt hij de bodemvruchtbaarheid op peil.

Je leest er meer over in "Waarom zorgt een bioboer voor een vruchtbare bodem en hoe doet hij dat?"

Bio Mijn Natuur - Akelei Prei © Frank Toussaint bij bioboerderij Akelei

Onkruidbestrijding

Door te kiezen voor verschillende rassen, probeert een bioboer ziekten zoveel mogelijk te vermijden. Onkruid verwijderen doet een bioboer op een mechanische manier, door het te wieden of af te branden met een gasbrander.

Dreigt zijn oogst toch te mislukken door een plaag, dan zijn er een beperkt aantal natuurlijke bestrijdingsmiddelen die de bioboer, na toelating door de controleorganisatie, beperkt mag gebruiken op zijn percelen. Welke producten toegelaten zijn, staat exact beschreven in de wetgeving.

Je leest er meer over in "Hoe kan een bioboer het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk beperken?"

Bio Mijn Natuur Koen van Gelder Koe © KVL/Creative Nature op Bioboerderij Koen Van Gelder

Veehouderij

Een bioboer kiest voor een grondgebonden landbouw. Hij houdt nooit meer dieren dan zijn grond aan kan. Dat betekent dat hij de mest zelf gebruikt om zijn grond te verrijken. In het ideale geval teelt hij ook al het voer zelf.

Je leest meer over wat een biologisch dier te eten krijgt in "Wat krijgt een biologisch dier te eten?". Een bioboer mag ook samenwerken met een collega-bioboer om de mest af te zetten op een biologische akker of om voldoende voer te voorzien voor de dieren.

Een bioboer houdt zijn dieren gezond. Ze moeten voldoende ruimte hebben in de stal om natuurlijk te bewegen en ze moeten, behalve tijdens de winter, vrij naar buiten kunnen. Ze eten biologisch voer, zonder ggo’s en medische ingrepen worden zoveel mogelijk vermeden.

In de biologische veeteelt kunnen dieren een natuurlijke weerstand tegen ziekten opbouwen. Belangrijk, want een bioboer gebruikt alleen in uiterste nood antibiotica. En dat komt ook onze gezondheid ten goede.

Meer hierover lees je in "Hoe zorgt een bioboer voor het welzijn van zijn dieren?".