Hoe werkt een bioboer?

Een bioboer doet aan landbouw door met de natuur samen te werken. Hij gaat voor kwaliteit en probeert de negatieve impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Hij draagt zorg voor de bodem, kiest voor diversiteit en heeft aandacht voor het welzijn van zijn dieren.

Een gezonde levende bodem is het sleutelelement voor de productie van biologische voeding. Een bioboer draagt dan ook veel zorg voor de bodem. Hij gebruikt geen kunstmest, maar voedt de bodem met organisch materiaal als stalmest of compost. Via vruchtwisseling en groenbemesting houdt hij de bodemvruchtbaarheid op peil.

Je leest er meer over in "Waarom zorgt een bioboer voor een vruchtbare bodem en hoe doet hij dat?"

Bio Mijn Natuur - Akelei Prei © Frank Toussaint bij bioboerderij Akelei

Onkruidbestrijding

Door te kiezen voor verschillende rassen, probeert een bioboer ziekten zoveel mogelijk te vermijden. Onkruid verwijderen doet een bioboer op een mechanische manier, door het te wieden of af te branden met een gasbrander.

Dreigt zijn oogst toch te mislukken door een plaag, dan zijn er een beperkt aantal natuurlijke bestrijdingsmiddelen die de bioboer, na toelating door de controleorganisatie, beperkt mag gebruiken op zijn percelen. Welke producten toegelaten zijn, staat exact beschreven in de wetgeving.

Je leest er meer over in "Hoe kan een bioboer het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk beperken?"

Bio Mijn Natuur Koen van Gelder Koe © KVL/Creative Nature op Bioboerderij Koen Van Gelder

Veehouderij

Een bioboer kiest voor een grondgebonden landbouw. Hij houdt nooit meer dieren dan zijn grond aan kan. Dat betekent dat hij de mest zelf gebruikt om zijn grond te verrijken. In het ideale geval teelt hij ook al het voer zelf.

Je leest meer over wat een biologisch dier te eten krijgt in "Wat krijgt een biologisch dier te eten?". Een bioboer mag ook samenwerken met een collega-bioboer om de mest af te zetten op een biologische akker of om voldoende voer te voorzien voor de dieren.

Een bioboer houdt zijn dieren gezond. Ze moeten voldoende ruimte hebben in de stal om natuurlijk te bewegen en ze moeten, behalve tijdens de winter, vrij naar buiten kunnen. Ze eten biologisch voer, zonder ggo’s en medische ingrepen worden zoveel mogelijk vermeden.

In de biologische veeteelt kunnen dieren een natuurlijke weerstand tegen ziekten opbouwen. Belangrijk, want een bioboer gebruikt alleen in uiterste nood antibiotica. En dat komt ook onze gezondheid ten goede.

Meer hierover lees je in "Hoe zorgt een bioboer voor het welzijn van zijn dieren?".

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal natuurlijke additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, chemische pesticiden of ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.