Wat is agro-ecologie?

Agro-ecologie betekent dat we voedsel anders produceren op een manier die echt duurzaam is. Lokaal, met de natuur en de kringloop mee. Met respect voor de rechten, de kennis en de noden van de mensen die het produceren.

Veld Kvl © Kobe Van Looveren

AGRO-ECOLOGIE IS ...

(bekijk zeker ook de brochure Het Echte Werk onderaan de pagina!)

Ecologisch

Een agro-ecologische benadering gaat uit van samenwerking met en nabootsing van de natuur. Basisprincipes bij de teelt zijn het recycleren van voedingsstoffen (bv. mest en compost om de bodem te voeden), de zorg voor een gezonde, van nature vruchtbare bodem, het minimaliseren van verlies aan hulpbronnen (zonlicht, water, bodem, ...) en het stimuleren van genetische diversiteit. Het is dan ook meteen duidelijk dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of ggo’s in deze benadering niet thuishoort.

'Agro-ecologie zet lokale middelen en kennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio en de mensen'

Een agro-ecologisch systeem is milieuvriendelijk omdat het door z’n grondgebondenheid rekening houdt met de (lokale) draagkracht van de natuur. Agro-ecologie zet lokale middelen en boerenkennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio en de mensen. Wetenschappelijk onderzoek vertrekt van de boeren en vindt plaats in samenwerking met hen.

Voedselsoevereniteit

Agro-ecologie beoogt een grote onafhankelijkheid en autonomie van de boer, vrije uitwisseling van zaden tussen boeren en een gegarandeerde toegang tot grond, water, zaden en andere noodzakelijke hulpbronnen voor boeren.

'Ook de consument draagt mee verantwoordelijkheid via de keuzes die hij maakt.'

Eerlijk, sociaal, verantwoordelijk

Een agro-ecologische voedselproductie moet hand in hand gaan met een eerlijke prijsvorming en een rechtvaardig handelsbeleid. Boeren wereldwijd hebben recht op een kostendekkende, stabiele prijs waarin alle milieu-, sociale- en dierenwelzijnskosten zijn verrekend.

Agro-ecologie is zich bewust van de impact van de hele voedselketen. Ook de manier waarop voedsel wordt verdeeld, verwerkt en verhandeld moet eerlijk en sociaal zijn.

Ook de consument draagt mee verantwoordelijkheid via de keuzes die hij maakt voor producten afkomstig van agro-ecologische landbouw, waar mogelijk streekgebonden en rekening houdend met het seizoen. Hij heeft recht op gezond geproduceerd voedsel, maar moet ook bereid zijn om daar een eerlijke prijs voor te betalen.

Een wereldwijde beweging

In heel de wereld is agro-ecologie aan het uitgroeien tot een heuse beweging. Agro-ecologische principes krijgen steeds meer erkenning en worden in praktijk gebracht door boeren in samenwerking met anderen, vooral met burgers en wetenschappers. Er zijn onder meer initiatieven vanuit de biologische landbouw, permacultuur, stadslandbouw, bewegingen voor voedselsoevereiniteit en landrechten.

In Vlaanderen hebben voorstanders van agro-ecologie zich verenigd onder de noemer Voedsel Anders. Ruim 15 organisaties scharen zich expliciet achter dit voedselproductiesysteem.

Je leest er meer over op www.voedsel-anders.be.

Het echte werk

In deze brochure vertellen boer zelf hoe agro-ecologische landbouw werkt.