Inspiratiecursus agro-ecologie bij Landwijzer

13.10.2023
In categorie

Benieuwd naar agro-ecologie in Vlaanderen? Met deze cursus van Landwijzer maak je kennis met verschillende bedrijven, en wordt theorie aan praktijk gekoppeld onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding. De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen.


5 dagen (1 dag per week) staat de agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal. Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw.

Onze systeem-ecologische aanpak vertrekt, voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen. Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is een leslokaal beschikbaar.

PROGRAMMA

Hieronder kan u ter info het programma raadplegen van de cursus die in najaar 2023 zal doorgaan.
Elke lesdag loopt van 10 uur tot 17 uur.

Dag 1 - vrijdag 13 oktober 2023 - Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid (Reigershof, 8420 De Haan)

 • Kennismaking & Doelstelling cursus
 • Gelaagdheid in de bio-landbouw & agro-ecologie
 • De bodem als levend biotoop / spadesteekmethode
 • Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
 • Duurzaam bemesten / opbouw bodemvruchtbaarheid / compostering

Dag 2 - vrijdag 27 oktober 2023 - Vruchtwisseling & Biodiversiteit (De Zonnekouter, 9870 Zulte)

 • Belang vruchtwisseling / bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
 • Voorbeeld en resultaten
 • Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond / beschutte teelt)
 • Onkruidbeheersing
 • Het bedrijf als ecosysteem

Dag 3 - vrijdag 10 november 2023 - Kringlopen in de bio-landbouw (De Witte Lierman, 2360 Oud-Turnhout)

 • Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie / soorten mest
 • Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf / d.m.v. koppelbedrijven
 • Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
 • Stalsysteem / beweidingssysteem / uitloopbeheer
 • Gezondheidszorg

Dag 4 - vrijdag 24 november 2023 - Afzet en Klantenrelaties (Livinushof, 9981 Sint Laureins)

 • Voor welke markt produceer je?
 • Teeltafspraken / Prijsafspraken / Productkwaliteit
 • Verkoopsystemen / voor- en nadelen
 • Wat vraagt de handel?
 • Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren

Dag 5 - vrijdag 8 december 2023 - Bedrijfs- & Sectorontwikkeling (BoerEnCompagnie, 3001 Heverlee)

 • Praktijkonderzoek nationaal
 • Waar vind je kennis en informatie
 • Innovatie reststromen
 • Van weekmenu naar teeltplan
 • Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
 • Evaluatie

Inschrijven

Inschrijven voor de start in oktober 2023 kan via deze link.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de start van de volgende inspiratiecursus in het voorjaar 2024? Meld je dan hier aan op de interesselijst.  We nemen dan contact op met jou in aanloop van deze nieuwe reeks.

Voor vragen kan je je steeds richten tot de cursusorganisator via siebe.keirse@landwijzer.be

Locatie


,

Datum/tijdstip

Vrijdag 13 oktober om 10u 

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.