Bio wil groeien met een doel

11.04.2012
111 5 Toekomst
In categorie

“Applaus voor de groeicijfers van bio, maar we letten vooral op de kwaliteit van die groei,” zegt Kurt Sannen, voorzitter van BioForum Vlaanderen. “Sterkere ketens in de biosector zijn nodig voor blijvende groei.”

Ambitieus partnerschap tussen overheid, gangbaar en bio is nodig voor een duurzame toekomst. BioForum wil met haar partners streven naar een gezonde landbouw en voeding in Vlaanderen: leefbaar voor de producent, houdbaar voor het milieu en betaalbaar voor de consument.


Cijfers van Peeters onthullen consequente bioconsument

Vandaag stelde minister-president Peeters de groeicijfers van bio uit 2010 voor. De groei van productie en consumptie is blijvend: bio ontgroeit gestaag maar zeker haar nichepositie. Een grote groep consumenten bespaart tijdens economische crisis niet op eten, maar kiest consequent voor duurzaam voedsel. Smaak, gezondheid, diervriendelijkheid en milieu zijn de top vier redenen voor deze keuze. Eieren, groenten, brood en vleesvervangers zijn de populairste producten. De vraag naar vlees hinkt achterop deze groeicijfers. Het succes van campagnes zoals Donderdag Veggiedag en Dagen Zonder Vlees toont echter een groeiende groep ‘vleesbewuste’ consumenten, dus daar wordt nog groei verwacht.

Bio groeit

Uit het nieuwe rapport blijkt dat het aantal producenten en het areaal blijven toenemen in Vlaanderen. De verkoop van bioproducten hield het afgelopen jaar stand, en steeg zelfs licht in de niet-gespecialiseerde kanalen en de rechtstreekse verkoop. Er waren in 2011 maar liefst 282 biologische producenten actief in Vlaanderen. Dat zijn er 26 of bijna 10% meer dan in 2010. Het totaal areaal voor biologische landbouw steeg vorig jaar met 19%, en 89% van de gezinnen in ons land kocht in 2011 een bioproduct.

Groeien voor een gezonde landbouw

Dit mooi liedje moet lang kunnen duren, want: hoe meer bio, hoe meer duurzaamheid. Deze groei in cijfers is echter geen doel op zich, geen exclusieve graadmeter voor succes. Het gaat ook om de invulling die je geeft aan die groei, die vooral kwalitatief moet zijn. Een gezonde landbouw kan blijven duren, daarom gaan steeds meer mensen voor duurzaamheid. Duurzaam verzekert de toekomst van landbouw, milieu en maatschappij. BioForum Vlaanderen roept op om met sterke partnerschappen en ambitieuze plannen te streven naar deze duurzaamheid.

Bio helpt het beleid met duurzaamheid

Bio moet niet altijd ‘beter’ zijn, maar juist een inspirator voor gangbare landbouw om ook duurzamer te worden. BioForum feliciteert de landbouwsector met de reeds gemaakte prestaties. Wie duurzaamheid nastreeft, haalt profijt uit samenwerking met bio. Bio stoot minder CO2 uit, wat goed uitpakt voor het Vlaams Klimaatplan. Op biobedrijven is gemiddeld dertig procent meer biodiversiteit en een goede bodem- en waterkwaliteit. “Bio is beter voor de draagkracht van het ecosysteem”, stelde een studie van de UGent nog[1]. VN-rapporteur Deschutter stelt zelfs dat agro-ecologie, waarvan bio deel is, op termijn voordeliger is voor zowel producent, consument als overheid[2]. Vergeet ook niet economische duurzaamheid: de bioboer heeft door de rechtvaardigere prijsvorming meer kans op een stabiel inkomen.


Lees hier verder de volledige visie van BioForum Vlaanderen op deze groeicijfers.

Bron: eigen berichtgeving en Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij


[1] (2008) Universiteit Gent De meerwaarde van bio opgebied van kwaliteit en gezondheid. Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar feiten en perceptie.

[2] (2011) VN-Rapporteur Olivier Deschutter over het recht op voedsel. Hij kwam het afgelopen jaar vaak in het nieuws met zijn onderzoek naar agro-ecologie. Dit landbouwsysteem kan de wereld beter en goedkoper voeden op termijn.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.