Herstellende biolandbouw kan klimaatverandering keren

27.11.2015
Bij Mijn Natuur - Humus - Bodem © Lisa Develtere bij Humus

Landbouw is wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan tien procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en wordt daarom geviseerd. Toch kan landbouw juist een positieve rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Biolandbouw kan de CO2-uitstoot drastisch beperken door koolstofopslag in landbouwbodem.


Mitigatie: klimaatverandering beperken met bio

Willen we een redelijke kans maken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 °C, dan zal een beperking van de jaarlijkse CO2-uitstoot tot 41 Gigaton CO2 equivalent nodig zijn tegen 2020. Het Rodale-instituut (VS) doet sinds decennia vergelijkend onderzoek tussen enerzijds ‘gangbare’ landbouw die gebruik maakt van fossiele kunstmest, pesticiden en monocultuur en anderzijds biologische landbouw. Biologische landbouw, mits uitgevoerd volgens regeneratieve principes die het milieu verbeteren in plaats van het uit te putten, kan een groot gedeelte van onze CO2-uitstoot opnemen in de gewassen en vasthouden in de bodem.

'Met de regeneratieve praktijken uit de biolandbouw kunnen we CO2 vasthouden in de bodem'

Door deze regeneratieve biologische landbouw toe te passen op de helft van alle beschikbare landbouwgronden wereldwijd, wat in essentie goedkoop en makkelijk te implementeren is, is het volgens het veelbelovend onderzoek ‘White Paper’ haalbaar om die noodzakelijke beperking te halen. Ter vergelijking: de totale mondiale uitstoot van broeikasgassen bedroeg in 2012 52 gigaton CO2-equivalent.

Adaptatie: door bio beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering

Biolandbouw is veerkrachtig dankzij een grote agrobiodiversiteit. Een vruchtbare bodem vol humus kan zowel excessieve regenval als droogte beter aan. Biolandbouw koestert een grote diversiteit aan gewassen en rassen. Die grote genetische pool laat gewassen en dieren toe zich aan te passen aan wijzigende leefomstandigheden.

'Of we iedereen kunnen voeden zal in grote mate afhangen van ons vermogen om de bodems vruchtbaar te houden'

Bio is nodig om de wereld te voeden

Veel mensen stellen zich de vraag of de wereld gevoed kan worden, mochten boeren massaal biologische landbouwprincipes overnemen. Een rapport van de FAO uit 2009 stelt duidelijk dat biologische landbouw, ondanks een soms lagere productie, rendabeler is dan niet-biologische landbouw. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek waarin 50 onderzoeken zijn gebundeld. Onze capaciteit om in 2050 negen en een half miljard mensen te voeden zal in grote mate afhangen van ons vermogen om de bodems vruchtbaar te houden.

Overigens is het belangrijk om te beseffen dat ons huidige agrarische systeem al veel meer voedsel produceert dan nodig is. Voor het uitroeien van wereldhonger is in de eerste plaats een verbeterde toegang tot voedsel nodig, niet simpelweg een verhoging van de productie.

Bio op de klimaattop in Parijs

IFOAM, de wereldwijde koepel voor biologische landbouw, brengt herstellende biolandbouw onder de aandacht van de onderhandelaars van de klimaattop in Parijs. Ook het initiatief 4/1000 - Soils for Food Security and Climate pleit voor gezonde landbouwbodems om klimaatverandering af te remmen. Dit initiatief wordt voorgesteld op de klimaattop, samen met andere activiteiten die IFOAM organiseert.

Lees meer

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.