Het bodemverhaal in woord en beeld

05.12.2018
Bmn Bodemverhaal
Foto: The Soil Story

Wie het klimaat serieus neemt, kijkt best naar de bodem als deel van de oplossing. Een gezonde bodem met goede bodemstructuur houdt koolstof vast, die gaat niet de lucht in als CO2. Dit filmpje vertelt het bodemverhaal. 


Te veel CO2? Stop het in de grond

Hoe kunnen we de hoeveelheid CO2 in de lucht verminderen, zodat de aarde minder opwarmt? Minder uitstoten is natuurlijk een deel van de oplossing: minder stoken, minder vlees, minder vliegen... Ook slim bodembeheer kan ons helpen om CO2 uit de lucht in de bodem te fixeren. En de technieken van de biolandbouw stimuleren dit proces.

The Soil Story vertelt dit bodemverhaal via verschillende filmpjes over alle aspecten van een gezonde bodem op www.kisstheground.com. Hier is er alvast één:

het bodemverhaal

Bio en de bodem

De natuur werkt als een goed gesloten kringloop waar afval opnieuw grondstof wordt. Landbouw brengt die kringloop wat uit evenwicht: door gewassen te telen en te oogsten halen boeren immers nutriënten uit de grond weg. Als die niet opnieuw aangevuld worden, geraakt een bodem uitgeput en wordt hij onvruchtbaar. Biolandbouw gebruikt een aantal technieken om die kringloop opnieuw te sluiten en de bodem te voeden.

Een gezonde, levende bodem is het sleutelelement voor de productie van biologische voeding. Een bioboer draagt dan ook veel zorg voor de bodem. Hij gebruikt geen kunstmest, maar voedt de bodem met organisch materiaal als stalmest of compost. Via vruchtwisseling en groenbemesting houdt hij de bodemvruchtbaarheid op peil. Een bodem die rijk is aan humus, slaat veel CO2 op en is onze beste klimaatvriend. 

Bron: The Soil Story

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.