Klimaatbeleid moet ook aandacht geven aan agro-ecologie

15.12.2015
Bio Mijn Natuur Wijveld © KVL/Creative Nature

Afgelopen zaterdag verbonden 195 landen zich ertoe om de opwarming van de aarde onder de 2 °C te houden en zelfs een maximale stijging van 1,5 °C na te streven. BioForum Vlaanderen roept de overheden van de verschillende landen op om agro-ecologische landbouwpraktijken op te nemen in hun klimaatbeleid.


Alleen al dit jaar zal de productie, het transport en het gebruik van chemische kunstmeststoffen in de landbouw meer broeikasgassen veroorzaken dan de totale broeikasgasemissies van alle auto's en vrachtwagens in de Verenigde Staten. Het IPCC (International Panel on Climate Change) schat dat voor elke 100 kg stikstof toegepast op de bodem, er 1 kg in de atmosfeer terechtkomt als lachgas (N2O), een broeikasgas dat 300 keer schadelijker is dan CO2. Bovendien vernietigt kunstmeststof de bodem die, dankzij haar vermogen om koolstof op te slaan, een sterke bondgenoot is om klimaatwijziging tegen te houden.

IFOAM is van mening dat boeren in staat moeten worden gesteld om voedsel te telen voor zichzelf én voor een groeiende wereldbevolking zonder het probleem van de klimaatverandering daarmee te verergeren en de veerkracht van hun boerderijen in gevaar te brengen. Het FAO berekende dat de CO2-uitstoot per hectare biologische landbouw 48% tot 66% lager is dan de CO2-uitstoot per hectare conventionele landbouw.

'Hopelijk maakt het Vlaams landbouwbeleid snel werk van klimaatvriendelijke landbouw'

Beleidsmakers zullen het toepassen van agro-ecologische landbouwtechnieken moeten bevorderen. Deze landbouwtechnieken kunnen de uitstoot van broeikasgassen beperken en bijdragen aan koolstofopslag in de bodem. BioForum hoopt dat het Vlaamse beleid snel werk van zal maken van het stimuleren van klimaatvriendelijke en herstellende landbouw.

Bron: IFOAM

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.