Hoe gebeurt de biocontrole buiten Europa?

De bioproducten die je in de winkel vindt, worden natuurlijk niet allemaal in België geproduceerd. Toch verzekert de biosector ruime controle op de hele keten, ongeacht of de betrokken bedrijven in België, Europa of elders in de wereld werkzaam zijn. Zodat je steeds zeker kan zijn dat het product dat je aankoopt het biolabel verdient.

De manier waarop de controle wordt uitgevoerd op bioproducten die binnen Europa worden geproduceerd, lees je in Hoe werkt biocontrole in Europa?. Hieronder ontdek je hoe de sector je garandeert dat ook producten afkomstig uit niet-Europese landen geproduceerd zijn volgens de normen die in Europa gelden voor bio.

Twee systemen

Er bestaan twee systemen. Ten eerste zijn er de zogenaamde ‘equivalente landen’: dat zijn landen met een eigen lastenboek voor bio, waarvan Europa oordeelt dat het gelijkwaardige normen voor bio - én voor de controle daarop - vooropstelt als Europa zelf. In die landen wordt dus een gelijkwaardig controlesysteem uitgerold als hier, waar de bevoegde autoriteit over waakt.

Daarnaast zijn er niet-equivalente landen, de zogenaamde ‘derde landen’. In die landen bestaat geen wettelijk uitgebouwd systeem voor bio en moeten controleorganisaties zelf een lastenboek opmaken dat nauw aansluit bij de Europese wetgeving. De controleorganisaties krijgen vervolgens een erkenning van Europa om in dat land volgens het opgestelde lastenboek te controleren en te certifiëren. Europa houdt toezicht op deze - meestal Europese - controleorganisaties.

Problemen?

De Europese Unie beschikt bovendien over een communicatiesysteem om meldingen en incidenten centraal te beheren. Controleorganisaties kunnen problemen melden aan de eigen overheid en die kan de betrokken controleorganisatie in het derde land vragen om dat te onderzoeken.

Als er veel problemen zijn met een bepaald land, bijvoorbeeld op het vlak van pesticidenresidu’s, kunnen verscherpte controles worden uitgevoerd. Zo kunnen verdachte producten in quarantaine worden geplaatst en bemonsterd voor ze naar Europa komen. Vervolgens worden ze geïmporteerd, opnieuw in quarantaine geplaatst en opnieuw getest. Enkel wanneer het product beantwoord aan de heersende normen, worden ze vrijgegeven voor de markt.

Dit verscherpt toezicht toont dat controle werkt, en dat ook de controle op de controle werkt. De landen van herkomst voelen zich met deze maatregel wel wat geviseerd, want het probleem wordt niet altijd in het land van herkomst veroorzaakt. Een tussentijdse opslag waar wij geen zicht op hebben, kan ook voor contaminatie zorgen. De internationale markt maakt dat ketens langer en complexer worden. Meer staalnames zijn dus een goede strategie om de kwaliteit te garanderen.

Bedrijven die bio-ingrediënten importeren uit derde landen hebben er alle belang bij dat de ingrediënten geproduceerd zijn volgens Europese normen. Vaak bouwen ze daarom een vertrouwensrelatie op met hun rechtstreekse leverancier. Of starten ze met eigen analyses op de aangekochte ingrediënten: zo vermijden ze het risico dat hun eigen eindproduct door hun controle-organisatie wordt afgekeurd.

Een bedrijf dat een probleem constateert, is verplicht dat te melden aan zijn controle-organisatie. Die gaat op onderzoek en blokkeert in tussentijd het product. Producten die niet beantwoorden aan de normen, komen niet op de markt als bio.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.