De kracht van ecologische veehouderij

25.01.2023
In categorie

Op woensdag 25 januari kan je in Heist een lezing bijwonen over duurzame veehouderij door bioboer Pepijn van Vark. Hij wordt bijgestaan door coöperatie en stichting De Landgenoten.


De veehouderijsector heeft aanzienlijke effecten op milieu en klimaat. De vleesproductie veroorzaakt een aanzienlijk aandeel van de uitstoot van broeikasgassen en het is verantwoordelijk voor verzuring van de bodem en de lucht. Maar veehouderij kan ook positieve effecten hebben. Denk aan het beheer van permanent grasland, dat de biodiversiteit ten goede komt en de koolstofopslag in bodems bevordert.

Pepijn volgde een opleiding biodynamische landbouw aan het Nederlandse Warmonderhof. Hij werkte verschillende jaren als natuurbeheerder bij Natuurpunt, tot hij aan de slag ging bij Vark, een biologische varkenshouderij in Nijlen. Pepijn deelt vanuit zijn achtergrond graag zijn inzichten over de mooie aspecten van veehouderij en de kracht van kringlooplandbouw. Hij gaat ook in op de pijnpunten binnen de veehouderij en belicht daarbij hoe hij hiervoor oplossingen zoekt bij Vark.

Vark beschikt sinds juli 2022 over 2,6 hectare extra grond die ingezet wordt als weiland voor de dieren en akker voor groenteteelt en voedergewassen. Deze grond word aangekocht door De Landgenoten met het geld van aandeelhouders en schenkers. Een vertegenwoordiger van De Landgenoten legt uit wat het belang daarvan is en kadert hoe De Landgenoten burgers, boeren en overheden stimuleert om samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed.

Locatie

Cultureel Centrum de Zwaneberg ( zaal 4)
Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg

Datum/tijdstip

Woensdag 25 januari

Website

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.