​Armoede is de echte oorzaak van honger, agro-ecologie de oplossing

08.05.2017
Organic Agriculture Uganda

Hoe gaan we tegen 2050 een wereldbevolking van 9 à 10 miljard mensen voeden? Hoe gaan we de gevolgen van de klimaatverandering voor de voedselproductie opvangen? Hoe kunnen we de achteruitgang in de biodiversiteit in het algemeen en het verlies aan genetische diversiteit in de landbouw tegengaan, zodat we in de toekomst nog voldoende divers voedsel kunnen produceren? Allemaal prangende vragen.


Esmeralda Borgo, beleidsmedewerker van BioForum Vlaanderen, schreef een Mo*-paper over de impact van agro-ecologie. Ze toont overtuigend aan dat de wereld in 2050 ook met agro-ecologie te voeden valt.

Wereldwijd gaat de kwaliteit van de landbouwbodem erop achteruit: hoe kunnen we die grond weer vruchtbaar en veerkrachtig krijgen, zodat een gezonde voedselproductie niet in het gedrang komt? Welk landbouw- en voedselproductiesysteem hebben we nodig om in 2050 alle mensen te voeden, rekening houdend met alle uitdagingen?

Je kan het Mo*-artikel van Esmeralda Borgo hier lezen.

Als smaakmaker publiceren we hier de eerste paragrafen van de paper:

De wereldbevolking zal tegen 2050 tussen 9 en 10 miljard mensen tellen. Hoe gaan we die mensen voeden? Hoe gaan we de gevolgen van de klimaatverandering voor de voedselproductie opvangen? Hoe kunnen we de achteruitgang in de biodiversiteit in het algemeen en het verlies aan genetische diversiteit in de landbouw tegengaan, zodat we in de toekomst nog voldoende divers voedsel kunnen produceren? Wereldwijd gaat de kwaliteit van de landbouwbodem erop achteruit: hoe kunnen we die grond weer vruchtbaar en veerkrachtig krijgen, zodat een gezonde voedselproductie niet in het gedrang komt?

Welk landbouw- en voedselproductiesysteem hebben we nodig om in 2050 alle mensen te voeden, rekening houdend met alle hogergenoemde uitdagingen? Over dit vraagstuk ontpopt zich vandaag een intensief debat vanuit twee invalshoeken, die veelal en nogal vereenvoudigd worden omschreven als de tegenstelling tussen de biologische en de gangbare landbouw. Vergelijkend onderzoek bekijkt dan de effecten van die twee modellen voor de productiviteit van de landbouw, het ontstaan van broeikasgassen en de impact op de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. In essentie gaat het debat over de vraag of de voedselproductie moet gebeuren in een meer agro-ecologisch landbouwsysteem dat inspeelt op natuurlijke processen of in een productivistisch landbouwsysteem dat streeft naar een maximale productie en in hoeverre een combinatie van beide mogelijk is.

N.B. Op donderdag 11 mei 2017 organiseert Mo* een mondiaal café over agro-ecologie.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.