Biologische landbouw net zo productief als gangbare landbouw

05.02.2018
de zwaluw boer Bio Mijn Natuur © Kjell Gryspeert bij bioboerderij De Zwaluw
© Kjell Gryspeert bij bioboerderij De Zwaluw

Een langjarige studie uit Nederland toont aan dat biolandbouw net zo productief kan zijn als de gangbare landbouw. Bovendien leidt de biolandbouw door te investeren in gezonde bodems tot een stabielere productie. 


Uniek langjarig onderzoek

Het langjarig praktijkonderzoek gebeurde op zandgrond in de Nederlandse proefboerderij Vredepeel. Vorige week werd de studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Agriculture, Ecosystems and Environment

De onderzoekers teelden op één perceel volgens de principes van de biologische landbouw, op het andere perceel volgens gangbare landbouwmethodes. Hoewel de opbrengst van het biologische perceel in het begin lager lag, bleek de productiviteit na 10 tot 13 jaar op beide percelen even hoog te liggen. Vermoed wordt dat er enige tijd nodig is om bodemeigenschappen aan te passen. De langdurige aanpak onderscheidt deze studie dan ook van andere soortgelijke studies.

"Dit nieuwe onderzoek nodigt opnieuw uit tot nuancering van de opbrengstdiscussie. Tegelijkertijd bewijst dit onderzoek hoe cruciaal een gezonde bodem is voor een stabiel landbouwsysteem."

Stabielere opbrengst in bio

Volgens het onderzoek leidde de biologische aanpak (met onder meer technieken als vruchtwisseling, gebruik van stalmest en compost) ook tot een stabielere en efficiëntere productie: met 50% minder uitspoeling van nitraat, meer organische stof (door koolstofbinding en dus minder CO2 in de atmosfeer) en een stabieler bodemvoedselweb.

Een stabiele bodem, kan zelf schokken opvangen, en dat resulteert in minder schommelingen in de opbrengst. Door toediening van traag werkende meststoffen in plaats van snel werkende meststoffen, zijn er ook minder pieken en dalen in de nutriëntengehaltes in de bodem.

Het resultaat van dit langjarige praktijkonderzoek sluit aan bij de jarenlange ervaringen van de biologische boeren. De bodemstructuur verbetert door biologische landbouw, waardoor de opbrengsten toenemen in de loop der jaren. 

Nuancering opbrengstverschil

Een van de meest gehoorde kritieken op biologische landbouw is dat het minder productief is dan de gangbare landbouw. Uit dit Nederlands onderzoek blijkt het opbrengstverschil een kwestie van tijd te zijn. Ook het Rodale Institute kwam eerder met een langdurig onderzoek tot dezelfde conclusie. Dit nieuwe onderzoek nodigt opnieuw uit tot nuancering van de opbrengstdiscussie. Tegelijkertijd bewijst dit onderzoek hoe cruciaal een gezonde bodem is voor een stabiel landbouwsysteem. 

Bron: BioNext

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.