Biologische landbouw is een goedkope bondgenoot voor zuiver water

22.03.2017
Water Munchen
Waterreservoir in München

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Het uitgelezen moment om te laten zien hoe de biologische landbouw een goedkope bondgenoot is van zuiver water. Met de stad München als lichtend voorbeeld van hoe het anders kan.


Bio bespaart op waterzuiveringskost

De biosector maakt geen gebruik van chemische pesticiden: dat komt de kwaliteit van het grondwater onmiddellijk ten goede en maakt besparingen mogelijk op waterzuivering.

Het gebruik van chemische pesticiden in de gangbare landbouw heeft als consequentie dat het water gezuiverd moet worden. Dat brengt kosten met zich mee die momenteel door de hele maatschappij gedragen worden. Alleen zit dat niet verrekend in de kostprijs van een (gangbaar) landbouwproduct. Het is een onzichtbare kost waar weinig mensen bij stil staan. Als deze kost mee verrekend wordt, dan zouden gangbare producten duurder worden.

Overschakelen op biologische landbouw, die chemische pesticiden niet toelaat, betekent dus een besparingsmaatregel voor de maatschappij. De bioboer pakt op een mechanische manier het onkruid aan door te schoffelen, te wieden of het onkruid weg te branden. Ziektes worden bestreden door een set aan preventieve maatregelen zoals teeltrotatie, slimme rassenkeuze en een gezonde bodemvruchtbaarheid. Slechts een beperkt aantal natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten, en dan in beperkte hoeveelheden,. Voor de gangbare boer zijn zowel deze natuurlijke als de chemische middelen toegelaten.

München: inspirerend voorbeeld

Het Duitse München (1,3 miljoen inwoners) was eind vorige eeuw bezorgd over het stijgende gehalte aan pesticidenresidu's en koos toen voor een innovatieve aanpak van haar waterzuivering. De stad besliste om in een nabijgelegen waterwingebied een watersysteem te installeren dat via natuurlijke zuivering door de bodem moest zorgen voor zuiver drinkwater. Alle boeren in het waterwingebied werden gestimuleerd om om te schakelen naar de biologische landbouw.

München stelde een zone van 6.000 hectare in als 'beschermd gebied', waarvan 2.250 hectare landbouwgrond. In het eerste jaar (1993) schakelden 23 boeren om naar biolandbouw, in 1999 bewerkten 92 boeren hun grond biologisch (of minstens volgens strengere normen), goed voor zo’n 2.200 hectare.

Het stadsbestuur ondersteunde de omschakelende boeren gedurende meerdere jaren via rechtstreekse financiële steun, kosteloos advies en controle. Daarnaast investeerde de stad in marketing en (lokale) afzet en verwerking van de bioproducten, onder meer via biomaaltijden in kantines en ziekenhuizen.

Kwaliteit van mineraal water voor minder geld

Deze inspanningen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. UIt talloze microbiologische analyses en maandelijkse chemische tests blijkt dat de kwaliteit van het kraantjeswater in de stad vergelijkbaar is met die van mineraal water. De inwoners van München en de twintig aangrenzende gemeenten verbruiken samen jaarlijks 110 miljoen kubieke liter water. Dit water is niet chemisch gezuiverd.

De kost van de hele operatie kwam voor de stad neer op ongeveer 0,01 euro per kubieke meter. Ter vergelijking: de zuiveringskost van water voor enkel het verwijderen van nitraten, werd in Frankrijk geschat op 0,03 euro per kubieke meter.

Wereldwaterdag

Het past om op Wereldwaterdag stil te staan bij de consequenties van de landbouwvorm waarvoor we kiezen, de manier waarop het grondwater vervuild wordt en vervolgens moet worden gezuiverd. Water is van levensbelang voor ons allemaal!

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.