Biosector wil meer onderzoek naar alternatieven voor chemische pesticiden

02.05.2017
Kobe Van Looveren

De biologische landbouwsector wil graag meer onderzoek naar landbouwpraktijken die chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat overbodig maken. Daarom nodigt ze beleidsmakers en partners uit om nieuw onderzoek te initiëren. Dat levert winst op voor zowel de biologische als de gangbare landbouwsector.


Glyfosaat zit in het nieuws. Roundup, het succesnummer van Monsanto, dat wacht op een nieuwe Europese goedkeuring voor gebruik in de landbouw, wordt aan banden gelegd. De Vlaamse Overheid besliste al het gebruik door particulieren te verbieden. Federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) gaat een stap verder: hij wil de verkoop van glyfosaat en andere chemische onkruidverdelgers aan particulieren verbieden.

Maar voor de professionele sector liggen er geen nieuwe voorstellen op tafel en de Boerenbond roept op om niet zo maar over te gaan tot een verbod voor de gangbare landbouw. De reactie van de Boerenbond was te verwachten: glyfosaat wordt veel gebruikt en de boeren hebben niet zomaar een alternatief.

Slim boeren om pesticiden te vermijden

In de biolandbouw is het gebruik van glyfosaat (en van alle andere chemisch- synthetische pesticiden) verboden. Aan landbouw doen zoals de bioboer vergt een aanpassing in werkwijze en visie. Werken zonder glyfosaat is het logische gevolg van een landbouwmethode die inzet op het versterken van de natuurlijke processen van ecosystemen.

Concreet voor onkruidbestrijding betekent dit dat de bioboer preventief te werk gaat om de groei van onkruid te vermijden. Hij teelt op elk perceel jaarlijks een ander gewas, stimuleert een snelle bodembedekking en zet eventueel verschillende teelten samen, waardoor onkruid minder kans krijgt.

Het onkruid dat opkomt, bestrijdt hij op een niet-chemische manier. Al naargelang de teelt en de grootte van het perceel, wordt het onkruid handmatig gewied en geschoffeld, met gespecialiseerde machines en werktuigen of door het onkruid met een hittebehandeling in de kiem te smoren.

Nood aan onderzoek

Deze visie en werkwijze leveren voordelen op: er komen geen vervuilende chemische herbiciden in het milieu terecht, het risico op gezondheidsproblemen voor consumenten door residu’s wordt vermeden én de bioboer maakt de werkomstandigheden voor zichzelf en zijn medewerkers veiliger. Daar staat wel tegenover dat de bioboer relatief meer tijd investeert in onkruidbestrijding (dan in gangbare landbouw).

Biologisch werken brengt dus een iets hogere prijs mee voor de consument bij de aankoop van zijn voeding. Toch is deze oplossing goedkoper voor de maatschappij (en dus de consument) omdat er geen problemen worden gecreëerd die de maatschappij nadien moet oplossen met belastinggeld.

De biologische landbouwsector is ervan overtuigd dat haar onkruidbestrijding nog beter en efficiënter kan. Onderzoek naar niet-chemische onkruidbestrijding zou haar vooruit helpen. En nieuwe inzichten in dit domein zouden meteen ook de gangbare landbouwsector vooruit helpen. Belangrijk hierbij is dat, bij een eventueel verbod op glyfosaat, de boeren niet in de kou blijven staan.

BioForum nodigt dan ook beleidsmakers en partners uit om in de toekomst samen de schouders onder dergelijk onderzoek te zetten om een antwoord bieden op de groeiende maatschappelijke vraag naar een landbouw zonder potentieel schadelijke middelen.

* * *

Bekijk ook de uitzending van Terzake (27/04/2017) over Boeren zonder glyfosaat: wat zijn de alternatieven?

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.