De Morgen stelt onterecht dat een biokoe slechter is voor het milieu

12.06.2017
Dezwaluw Koe

De biologische veehouderij scoort beduidend beter op biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit en is daardoor milieuvriendelijk, zegt BioForum. Dit als reactie op een recent artikel in De Morgen waarin beweerd wordt dat een biokoe slechter voor het milieu zou zijn dan een gangbare koe.


Het biobedrijf Arla Foods bracht vorig jaar een reclameboodschap uit waarin het zei dat biokoeien milieuvriendelijk zijn. De Britse Advertising Standards Authority betwistte dat echter op basis van een Brits onderzoek uit 2012. De Morgen gebruikt deze case om te stellen dat een biokoe slechter is voor het milieu dan een gangbare koe (De Morgen, 8/06/2017). Dat vinden wij wel zeer kort door de bocht gaan - het hier gaat om slechts één indicator van milieuvriendelijkheid en bio scoort op veel andere indicatoren én in het totaal beter. De Morgen trekt dus een algemene conclusie die niet strookt met de realiteit. Een kritische lezing van het onderzoek was op zijn plaats geweest.


Draagkracht van het milieu

Er is geen enkel bewijs dat een biologische koe meer methaan uitstoot dan een ander koe. Biologische koeien zijn in onze regio over het algemeen wel minder productief, waardoor de methaanuitstoot per liter melk relatief hoger ligt. Daaruit concluderen dat biologische melk niet duurzaam is klopt niet. Biologische melk is duurzaam, want de biologische melkveehouder houdt minder dieren per hectare waardoor het milieu minder belast wordt. De biologische veehouderij vertrekt van het principe van grondgebondenheid. Dat betekent dat men een lager aantal dieren houdt per hectare. En dat aantal is in verhouding tot de draagkracht van het milieu. Het houdt geen steek om de milieu-impact van een productiesysteem te verdelen over het aantal geproduceerde liters: als de draagkracht van de natuur overschreden wordt, treedt er schade op, ongeacht het aantal liters dat men produceert.

Bio scoort beter op 18 parameters

Opmerkelijk is dat het Britse onderzoek (van het OECD) waarop de Advertising Standards Authority zich baseerde, aantoont dat bio beter scoort op 18 (!) milieuparameters en dat men dan toch focust op die ene waar bio niet overtuigend beter scoort. Dat terwijl men in het rapport uitdrukkelijk zegt dat een vergelijking tussen systemen moet gebeuren op basis van de verschillende indicatoren en niet op basis van één, zoals De Morgen doet. Een kritische lezing van de onderzoeksresultaten is hier dus zeker op zijn plaats.

Bio scoort volgens het onderzoek beter op onder meer biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit. Logisch want bio ontziet het milieu meer omdat de bioboer geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

Conclusie?

Zoals De Morgen het zelf mooi concludeert is het verhaal van de biokoeien zeker niet negatief. Koeien die buiten grazen, weinig medische behandelingen ondergaan en biologisch voer krijgen dat geteeld wordt zonder kunstmest of pesticiden: dat is de stevige basis van de biologische veehouderij. Biologische melkveehouders zetten in op eigen eiwitproductie door meer grasklaver in te zaaien en zorgen voor meer diversiteit in weideplanten.

We willen de journaliste die het artikel schreef, vragen om waakzaam te blijven, om het debat over de toekomst van onze landbouw niet nodeloos te polariseren en het vertrouwen van de consument in het biolabel niet op een ongefundeerde manier te ondermijnen. Hopelijk kunnen we hierbij rekenen op de medewerking van De Morgen.

* * *

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.