Europa zet deur open voor nieuwe ggo’s

23.01.2018
20180118 Wij Kiezen Ggovrij
Kobe Van Looveren voor BioForum Vlaanderen
In categorie

Het Europese gerechtshof zet de deur open om nieuwe gentechnieken minder streng te reguleren. Ggo’s die afkomstig zijn van technieken als nieuwe mutagenese zouden vrijgesteld worden van de ggo-richtlijn. Dit zou betekenen dat nieuwe ggo’s zonder risicoanalyse in het leefmilieu kunnen terechtkomen. 


NIEUWE GGO’S, OUDE WETGEVING

Europa bevestigt in de opinie van het Hof die op 18 januari gepubliceerd werd, dat ggo’s (genetisch gemodificeerde organismes) die verkregen worden met andere technieken dan transgenese vanuit een juridisch oogpunt wel degelijk ggo’s zijn, maar laat ruimte voor 'uitzonderingen' die dus niet aan dezelfde risicobeoordeling zouden moeten voldoen als de reeds bestaande ggo's. 

De huidige ggo-regelgeving is niet aangepast aan de nieuwe technologische ontwikkelingen. Er zijn nieuwe veredelingstechnieken waarover er discussie was over de vraag of ze al dan niet als ggo moeten beschouwd worden. Technieken die onder de Europese ggo-richtlijn vallen moeten voldoen aan strenge verplichtingen omtrent risico-analyses, traceerbaarheid en etikettering. De vraag of gewassen die afkomstig zijn uit nieuwe gentechnieken onder de Europese ggo-regels vallen, en dus ook moeten voldoen aan de strenge regels, gaat al een decennium mee, maar Europa heeft tot nu toe weinig klaarheid geschept.

Eric Gall, Policy Manager bij IFOAM: “Nieuwe gentechnieken uitsluiten van risicobeoordeling is een flagrante ontkenning van het voorzorgsprincipe” 

VEILIGHEID ONVOLDOENDE BEWEZEN

Volgens Eric Gall, EU Policy Manager van de internationale biobeweging IFOAM is er geen enkele wettelijke of wetenschappelijke reden waarom recent ontwikkelde ggo’s zouden worden vrijgesteld van risicobeoordeling: “Het uitsluiten van deze nieuwe genetische manipulatie van een risicobeoordeling zou een flagrante ontkenning zijn van het voorzorgsbeginsel en van het recht van burgers om te weten hoe hun voedsel wordt geproduceerd.”

Nina Holland, landbouwactivator van Corporate Europe Observatory, voegt hieraan toe: "De veiligheid van deze nieuwe generatie genetisch gemodificeerde gewassen is nog lang niet getest en moet daarom niet worden vrijgesteld van bestaande veiligheidsregels. Ons gemeenschappelijk belang omtrent voedselveiligheid, de rechten van de boer en de consument en de bescherming van ons leefmilieu zouden voor de belangen van de biotech-industrie moeten komen. "

KEUZEVRIJHEID CONSUMENT

Op 12 november 2017 organiseerde de internationale koepelorganisatie voor de biosector IFOAM een wereldcongres in New Delhi. Daar werd opnieuw vastgelegd dat ggo’s, inclusief de nieuwe genetische technieken, geen plaats hebben in biologische landbouw- en voedselsystemen. De biosector wil consumenten ggo-vrije producten kunnen blijven aanbieden en dringt er bij beleidsmakers op aan om het gebruik van ggo’s via nieuwe technieken als CRISPR/Cas9 te reguleren voor ze in het milieu en de voedselketen worden losgelaten.

Bron: IFOAM EU, Friends of the Earth

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.