IFOAM EU spreekt klare taal omtrent ggo's en bio

27.06.2019
20190627 Ifoameu Ggo
Foto: IFOAM EU
In categorie

IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor biolandbouw, wil dat de huidige ggo-wetgeving gehandhaafd blijft voor oude én nieuwe gentechnieken. In een nieuwe folder spreken ze klare taal: "We roepen op om de keuzevrijheid van burgers, boeren, veredelaars en verwerkers die geen ggo's willen te beschermen. Innovatieve landbouw heeft geen ggo's nodig."


Voorzorg: ggo's in voedsel

In hun nieuwe folderwaarschuwt IFOAM EU dat het gebruik van ggo’s tot potentiële risico's en onbedoelde effecten kan leiden. Daarom is hun introductie in het milieu en de voedselketen in de Europese Unie gereguleerd. Sinds de jaren ‘90 worden gentechnieken in de landbouw gebruikt om ggo's te produceren. Meestal om nieuwe eigenschappen in planten te introduceren zoals herbicidetolerantie of de productie van een insecticide. In de afgelopen jaren zijn nieuwe gentechnieken, waaronder CRISPR /Cas9, ontwikkeld. Sommige biotechnologie-bedrijven willen de ggo-voorschriften en de kosten in verband met het autorisatieproces en de risicobeoordeling omzeilen. Ze proberen dit te bereiken door te claimen dat planten en dieren die met deze nieuwe gentechnieken zijn gemodificeerd niet als ggo's mogen worden beschouwd.

"Biotechbedrijven vragen een herziening van de Europese GGO-wetgeving, wat nieuwe technieken vrijstelt van risicobeoordeling."
20190627 Ifoameu Sfeerbeeld

In juli 2018 heeft het Europese Hof van Justitie verduidelijkt dat alle nieuwe gentechnieken zonder een aangetoonde 'lange staat van dienst van veilig gebruik ' tot ggo’s leiden. En dat deze technieken dus als zodanig moeten worden gereguleerd. Biotechbedrijven zijn ontevreden met deze uitspraak en vragen om een herziening van de Europese ggo-wetgeving. Een herziening die deze nieuwe technieken zou uitsluiten van risicobeoordeling en die Europese consumenten het recht ontneemt om te weten wat er in hun voedsel zit!

Ggo's zijn niet nodig

De biologische sector is van mening dat ggo's niet verenigbaar zijn met de uitgangspunten van de biologische landbouw. Daarom is het gebruik ervan verboden in de biologische productie in Europa en wereldwijd. 

Biolandbouw, evenals ggo-vrije gangbare landbouw, heeft gezorgd voor een ggo-vrije keten. Dit is te danken aan het Europese etiketteringssysteem dat transparantie over de aanwezigheid van ggo's garandeert in elke stap van de keten. Het is van cruciaal belang voor de keuzevrijheid van veredelaars, boeren, verwerkers en consumenten die geen ggo's willen gebruiken, dat de huidige ggo-wetgeving wordt gehandhaafd en toegepast op oude en nieuwe gentechnieken. 

Om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden hebben we geen transgenese of nieuwe gentechnieken nodig. We hebben een echte innovatieve landbouw nodig, gebaseerd op de uitgangspunten van biologische landbouw en agro-ecologie. We hebben landbouw nodig die boeren eerlijke beloningen biedt en de biodiversiteit en hulpbronnen behoudt waarvan de productie van gezond, duurzaam voedsel afhankelijk is!

Bron: de folder van IFOAM EU

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.