Nieuwe Europese wetgeving blijft strikte normen pesticiden hanteren

29.02.2016
de zwaluw boer Bio Mijn Natuur © Kjell Gryspeert bij bioboerderij De Zwaluw
In categorie

In de Franstalige media circuleerde het bericht dat een nieuwe Europese wet pesticiden wil toelaten in bio. Het bericht is onjuist.


Het bericht verscheen in de Franstalige media naar aanleiding van een persbericht van Nature & Progrès, een Waalse vereniging die ijvert voor ecologisch tuinieren en biologische landbouw. In hun persbericht klagen ze over de Europese Commissie, die volgens hen zich soepeler wil opstellen over het gebruik van pesticiden in bio.

Op Europees niveau lopen op dit moment onderhandelingen voor een nieuwe biowetgeving. Europa pleit zelf daarbij voor strengere regels. Zo hopen ze tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van de consument. Aan het verbod op het gebruik van chemische pesticiden wordt niet getornd: die waren, zijn en blijven verboden.


Decertificeringslimiet

Vanwaar dan toch dit onjuiste gerucht? Zowel in Vlaanderen als in Wallonië nemen erkende controleorganisaties regelmatig stalen op bioboerderijen, zowel van de gewassen als van de bodem. Ze controleren deze stalen op de aanwezigheid van pesticidenresidu's. Overschrijdt een staal een bepaalde limiet, dan decertificeert men de bioboer in kwestie en mag dat product niet langer als bio verkocht worden. België hanteert op deze manier een ‘decertificeringslimiet’ voor bio.
Deze decertificeringslimiet is in de huidige Europese wetgeving echter niet verplicht. België is een van de weinige landen die zo'n limiet toepast. De Europese Commissie stelde voor om in de nieuwe wetgeving deze limiet in alle lidstaten verplicht te maken.

Aan het verbod op het gebruik van chemische pesticiden verandert niets: die waren, zijn en blijven verboden

De Commissie wil dus zelf een decertificeringslimiet voor alle bioboeren in Europa, maar de Europese vzw IFOAM pleit er juist voor om géén limiet in te voeren. Volgens IFOAM betekent moet biocontrole het proces controleren, niet het eindproduct. De bioboer wordt dus streng gecontroleerd op wat hij of zij gebruikt tijdens de teelt. Op het eindproduct mag de boer(in) echter niet gestraft worden, want contaminatie is mogelijk. Men wil in deze landen het principe hanteren 'de vervuiler betaalt' en bioboeren niet straffen voor vervuiling door anderen, van lucht of grondwater. De groep die de 'decertificeringslimiet' dus wil tegenhouden, vertegenwoordigen vooral groepen bioboeren en zij zijn bang om de dupe te worden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de gangbare landbouw.

Wanneer tijdens biocontrole residu's worden gemeten, moet altijd een onderzoek volgen

Dat betekent helemaal niet dat IFOAM pleit voor meer gebruik van pesticiden of voor minder controle, zoals de nieuwsberichten vertellen. Wanneer een controleorgaan residu’s aantreft, moet altijd een onderzoek volgen naar de herkomst van de residu’s. Dat was al lang zo en dat blijft zo. Een overschrijding van bepaalde limieten zal echter niet automatisch leiden tot decertificering.
BioForum Vlaanderen heeft binnen IFOAM EU gepleit voor de decertificeringslimiet, maar vond weinig medestanders. Omdat BioForum het belang van een geharmoniseerde Europese wetgeving inziet, hebben we ons neergelegd bij het algemene standpunt van IFOAM.


Geen chemische pesticiden

Voor alle duidelijkheid: een bioboer mag geen chemische pesticiden gebruiken. Waarom vinden controle-organisaties dan soms toch residu’s in een bioproduct? Die worden veroorzaakt door een historische verontreiniging van de bodem of door drift, waarbij bestrijdingsmiddelen van gangbare buren ook terechtkomt op een naburige biologische teelt. Bioboeren nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk te beperken, zoals aanplanting van hagen of bomen, maar kunnen dit niet helemaal uitsluiten.


Bron: BioForum Vlaanderen

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.