People4Soil verzamelt handtekeningen voor Europese bodemwetgeving

07.11.2016
People4 Soil3

Het initiatief People4Soil wil de Europese instellingen zover krijgen dat ze specifieke wetgeving inzake bodembescherming aannemen. Ze voeren daarom actie om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen. Bio Mijn Natuur doet alvast mee!


Het is slecht gesteld met de bodem, zowel in de EU als mondiaal: erosie, bodemafdekking, verlies van organische stof, verdichting, verzilting, aardverschuivingen en verontreiniging hebben negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, voedselzekerheid, natuurlijke ecosystemen, biodiversiteit en klimaat, en op onze economie.

Op dit moment is de bodem niet onderworpen aan een samenhangend geheel van regels in de EU. Een voorstel voor een richtlijn bodembescherming werd in mei 2014 ingetrokken. Bestaand EU-beleid op andere gebieden is evenmin voldoende om een adequaat niveau van bescherming voor alle bodems in Europa te waarborgen.

Tijd voor actie

People4Soil wil druk op de Europese instellingen uitoefenen om specifieke wetgeving inzake bodembescherming aan te nemen. Ook wil de organisatie dat Europa de bodem erkent als een gemeenschappelijk goed dat van essentieel belang is voor ons leven, en het duurzame beheer ervan als een primaire inzet beschouwt. Om daartoe te komen, wil het netwerk 1 miljoen handtekeningen verzamelen van Europese burgers. Als erkend burgerinitiatief is de Europese Commissie verplicht om stappen te ondernemen als dat aantal handtekeningen wordt bereikt.

Bio Mijn Natuur steunt dit initiatief en roept je op om deze petitie te ondertekenen en verder te verspreiden onder familie en vrienden. Je kan de petitie tekenen op https://www.people4soil.eu/nl.

De ondertekeningsprocedure vraagt vrij veel gegevens, maar dat komt omdat dit een officieel erkend burgerinitiatief is. Daarom moet elke handtekening duidelijk geverifieerd zijn. Laat dat je niet tegenhouden om dit initiatief mee te steunen!

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.