Oproep: Geef ruimte aan de boeren van de toekomst

10.05.2016
Schermafbeelding 2016 05 10 Om 12 57 37 © Patrick De Ceuster

De Landgenoten brengt boeren en consumenten samen om te zorgen voor meer lokale en gezonde voeding. Ze lanceren een oproep voor meer kansen voor innovatieve boeren in Vlaanderen, voor een levendig en groen platteland. Je kan de oproep mee ondertekenen!


Vlaamse consumenten, Vlaamse boeren

Wekelijks verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. In het huidig landbouwmodel van steeds meer produceren voor minder geld, houden vele Vlaamse boerenfamilies het voor bekeken. Wij, consumenten, beseffen dat we op een keerpunt staan. Wij kiezen bewust voor gezonde en lokale voeding waarvoor we een eerlijke prijs betalen. En wij, boeren, blijven niet achter: we kiezen voor lokale verkoop, bepalen zelf de prijs en telen onze producten met respect voor de natuur. Aan ideeën ontbreekt het niet, aan grond om ze te realiseren wel... Daarom deze oproep: geef ruimte aan de boeren van de toekomst.

'Wekelijks verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen'

Nood aan betaalbare landbouwgrond

De prijs van landbouwgrond is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Verstedelijking, speculatie op herbestemming, schaalvergroting in de landbouw, … het zijn maar een paar elementen die de prijs omhoog stuwen. Landbouwgrond kopen is voor de meeste boeren niet meer haalbaar. Combineer dit met een te laag inkomen, schulden bij banken of leveranciers, en je krijgt elk jaar 2000 banen die verdwijnen in de landbouwsector. In deze harde economische realiteit is het geen wonder dat steeds meer boerenfamilies geen opvolgers vinden en de handdoek in de ring gooien. Wie gaat er binnen twintig jaar nog voor ons voedsel zorgen?

Vlaamse landbouw die rendeert op alle vlakken

Toch is een alternatief mogelijk. Naast het produceren van gezonde voeding, gaan steeds meer (jonge) boeren in Vlaanderen op zoek naar economische, sociale en én ecologische meerwaarde. Deze boeren bieden ruimte voor zorg of educatie op het bedrijf, volledig ingebed in de lokale gemeenschap. Ze kiezen voor biolandbouw of agro-ecologische toepassingen en maken werk van een vruchtbare bodem. En dat is goed voor het klimaat (méér koolstof in de bodem betekent minder koolstof in de lucht), beschermt tegen erosie en overstromingen en zorgt voor meer biodiversiteit. Er is nood aan ruimte voor deze innoverende boeren. Een gediversifieerd landbouwbeleid dat ook agro-ecologische landbouw stimuleert en dat alle boeren de kans geeft om een duurzaam landbouwbedrijf uit te bouwen, kan deze boeren mee vooruit helpen.

Bescherm ons platteland

Vlaanderen is vol... Toch blijven we ons platteland aan een sneltempo volbouwen: elke dag verdwijnt zo'n 6 hectare open ruimte. Dit gaat ten koste van bossen en ook van weilanden, velden en boerderijen die ons landschap van oudsher typeren en open houden. Elke week verliest België een landbouwareaal ter grootte van 145 voetbalvelden. Het is hoog tijd om de schaarse open ruimte die ons nog rest een duurzame invulling te geven voor de volgende generaties. Er is nood aan een beleid dat duurzame landbouw en lokale voedselproductie verankert in de open ruimte.

'Wij willen inspiratie bieden voor de ontwikkeling van een nieuw beleid dat toegang tot grond voor bioboeren verzekert'

Wij doen het zelf

Wij, boeren en burgers, kiezen niet alleen bewust voor lokale en gezonde voeding. We gaan bovendien samen gronden aankopen, om niet alleen de financiering maar ook de continuïteit van Vlaamse landbouwbedrijven te verzekeren. De grond beheren we als gemeengoed dat wordt bestemd voor biologische landbouw over de generaties heen. Als beoefenaar van deze vernieuwende vorm van gemeenschappelijk grondbeheer, willen wij inspiratie bieden voor de ontwikkeling van een nieuw beleid dat toegang tot grond voor (bio)boeren verzekert en onze open ruimte beschermt. Door deze oproep mee te ondertekenen geef jij meer draagvlak aan onze groeiende beweging van 800 boeren & burgers die samen investeren in grond voor biolandbouw in Vlaanderen.

Teken de petitie

www.delandgenoten.be

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.