Voedsel Anders komt met eisenbundel voor duurzaam landbouwbeleid

12.03.2019
Va Vijf Principes Vlaams Strategisch Landbouwplan Copy
Foto: Kobe Van Looveren, De Steenovens

Voedsel Anders, de koepelbeweging voor agro-ecologie, heeft in de aanloop naar de verkiezingen een eisenbundel klaar voor een duurzaam landbouwbeleid. Centraal staat de transitie naar grondgebonden veeteelt en het belonen van de boer voor ecosysteemdiensten zoals waterbeheer, bestuiving, CO2-opslag...


Op zondag 26 mei 2019 trekken alle meerderjarige Belgen naar de stembus voor de verkiezingen voor het Europees parlement en de regionale parlementen. Zowel in Europa als Vlaanderen worden nieuwe krijtlijnen getrokken voor onze voedselproductie. Het Europees Parlement stemt na de zomer over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027, een kaderwet waarbij een pot van 365 miljard euro hoort. Voedsel Anders, een koepel van 27 agro-ecologische organisaties en milieuorganisaties, waaronder BioForum Vlaanderen, De Landgenoten, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace ... en Velt willen we daarbij graag een inspirerende rol innemen. 

Duurzaam inkomen boer

Voedsel Anders is van mening dat de Europese landbouwmiddelen van het GLB doelgericht en efficiënt moet worden ingezet voor een duurzamere landbouw, die gezond en betaalbaar voedsel levert voor alle Europeanen. Het systeem van directe inkomenssteun zoals we dat vandaag kennen, is (op de lange termijn) niet houdbaar, omdat het onvoldoende garanties biedt voor een eerlijke verdeling of een billijk inkomen voor alle boeren, noch voor de creatie van maatschappelijke meerwaarde. Het toekomstige landbouwbeleid moet

  • het inkomen van de landbouwer verduurzamen met veel meer aandacht voor vernieuwende businessmodellen en bijkomende beloningen voor ecosysteemdiensten bovenop deze voor voedselproductie;
  • maatregelen voorzien die helpen om de veestapel te verkleinen zodat we op termijn kunnen komen tot een grondgebonden Vlaamse veehouderij met een beperkte milieu-impact;
  • een coherent beleid realiseren waarbij erover gewaakt wordt dat maatregelen de doelstellingen over de beleidsbevoegdheden heen versterken en zeker niet tegenwerken

Vijf principes

Voedsel Anders heeft een eisenbundel opgesteld voor de implementatie van het GLB in het Vlaamse strategische landbouwplan. Vijf principes staan daarbij centraal:

  1. Vermijd dat boeren in een schuldenspiraal terecht komen en help ze – waar nodig – om te desinvesteren
  2.  Koeien in de wei: goed voor klimaat, natuur en dierenwelzijn
  3. Vergoed boeren zodat ze kunnen bouwen aan een veerkrachtig, afwisselend en natuurrijk landschap
  4. Zet de GLB-middelen in om bedrijven veerkrachtiger te maken zodat ze beter bestand zijn tegen toekomstige uitdagingen
  5. Zorg voor een wederzijdse toets van het landbouwbeleid met het klimaatbeleid en het beleid inzake buitenlandse zaken, handel en ontwikkelingssamenwerking


Bron: Voedsel Anders

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.