Zet je in voor een gezonde bodem op Wereldbodemdag

05.12.2016
Bodem © Lisa Develtere

Vandaag, 5 december, is het Wereldbodemdag, een dag waarop we even moeten stilstaan bij het cruciale belang van een gezonde, levende bodem in ons leven. In Europa is er helaas nog steeds geen algemene wet die de bodem beschermt. Zonder een gezonde, levende bodem is er geen toekomst.


Steun People4Soil

De bodem met wetten beschermen is de beste manier om ook mensen, planten en dieren te beschermen. Een gezonde levende bodem beschermt ons tegen milieurampen, klimaatverandering en giftige stoffen in ons eten. Het initiatief People4Soil wil de Europese instellingen zover krijgen dat ze specifieke wetgeving inzake bodembescherming aannemen. Ze voeren daarom actie om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen. Draag je steentje bij en teken de petitie van People4Soil!

Het bodemvoedselweb

Wist je dat een handvol vruchtbare grond gemiddeld méér nuttige bodemorganismen bevat dan er mensen zijn op aarde? Denk aan bacteriën, schimmels, algen, nematoden, wormen, aardwormen, spinnen… Een hectare vruchtbare bodem bevat zo’n 15 ton bodemorganismen of het equivalent van 20 koeien. Minstens 10 keer meer dus dan de 2 koeien die de biologische veehouder op een hectare mag laten grazen.

Deze bodemorganismen maken deel uit van een heel complex bodemvoedselweb. Ze ontbinden plantenresten tot humus en verdelen deze vruchtbare substantie doorheen de bodem.

Vervolgens is het de beurt aan de humus die voedingsstoffen en water stockeert en de bodem een goede structuur geeft. Humus slaat ook de broodnodige koolstof op waardoor de bodem een van de belangrijkste instrumenten vormt in de strijd tegen klimaatverandering.

Wist je dit?

  • Een kubieke meter vruchtbare bodem kan 200 liter water vasthouden en een buffer vormen bij droogte. Maar een vruchtbare bodem is ook voorzien van een leger aardwormen die gangen creëren waarlangs een teveel aan water makkelijk kan geabsorbeerd worden door de bodem en niet voor wateroverlast zorgt.
  • Chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest doden het bodemleven en verarmen daardoor de bodem. Grond die op deze manier te intensief gebruikt wordt, wordt arm aan humus en verliest dus zijn functies.
  • Naar schatting 20 à 25 % van de bodems wereldwijd verkeren al in zeer slechte staat en een extra 5 à 10 % degradeert elk jaar. Op den duur is op dergelijke bodems geen landbouw meer mogelijk. Grote hoeveelheden energie-intensieve kunstmest hebben hoogstens een tijdelijk rekkend effect. En dat in de veronderstelling dat de op aardolie gebaseerde kunstmest dan nog voorradig en betaalbaar is.

Biobodem = duurzaam

Uiteraard hanteert de bioboer een landbouwmethode die de bodem en haar bodemleven centraal stelt, met als doel een voedselproductie die kan blijven duren.

De Wereldbodemdag werd in 2013 officieel ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

* * *

Bron: Bodematlas van de Heinrich Böll Stichting

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.