Een ethische bank in België? Maak het mee waar!

04.11.2019
20191104 Newb Crowdfunding
Foto: NewB

New B zou vanaf 2020 een Belgische, coöperatieve bank kunnen oprichten. Een bank die bijdraagt aan een samenleving die de planeet en de mensenrechten respecteert? Het is nu of nooit! Om zo’n gedroomde bank te worden moet New B eerst 30 miljoen euro inzamelen tegen 27 november. 


Meer dan 52.000 burgers, 150 organisaties

NewB is een Belgische coöperatie die werkt aan de oprichting van een ethische en duurzame bank. NewB is dus nog geen bank, maar het project heeft de steun van meer dan 52.000 burgers, 150 organisaties uit het maatschappelijke middenveld (waaronder BioForum Vlaanderen) en 3 institutionele investeerders. 

Er werd geen nieuwe Belgische bank meer opgericht in België sinds 1964! Dit zou de eerste ethische bank in België zijn met een basisaanbod van bankproducten: een zichtrekening met debetkaart, een spaarrekening en kortetermijnkredieten.

De bank wil zich ook intern ethisch profileren met een loonspanning die de norm 1/5 niet mag overschrijden, wat betekent dat het hoogste loon maximaal 5 keer hoger mag liggen dan het laagste loon. En zonder bonussen of aandelenpakketten voor de topmanagers. Op de algemene ledenvergadering heeft elke coöperant één stem, los van het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

Bron: NewB

20191104 Newb Crowdfunding Artboard

Investeer mee: 30 miljoen euro nodig

Het project zit nu volop in de fase die haar lot zal bepalen: NewB moet tegen 27 november 30 miljoen euro ophalen, want dat is het vereiste kapitaal voor de lancering van de bank! 

Deze laatste stap is de belangrijkste. Een succes zou de lancering van de bank aankondigen, een mislukking betekent vermoedelijk het einde van het project. Mocht NewB geen banklicentie krijgen dan storten zij de volledige investering terug. 

Investeer online via www.newb.be 

NewB zal zowat overal in België opduiken, onder andere in Vlaanderen op deze locaties en data: Oostende op 9/11, Deurne op 12/11, Gent op 13/11, Ronse op 15/11, Hasselt op 18/11, Lokeren op 19/11, Knokke op 21/11, Antwerpen op 23/11 en Leuven op 25/11.

Waarom een nieuwe bank oprichten?

In België bedraagt het verzamelde spaargeld meer dan 270 miljard euro. Maar volgens eens studie van Financité staat er minder dan 1% van dat bedrag op spaarrekeningen die aangeven dat ze ethische en duurzame projecten financieren. Terwijl meer en meer mensen individueel hun best doen om hun afval te verminderen, biologische landbouw aan te moedigen, het openbaar vervoer of de fiets gebruiken... blijven de banken onethische sectoren financieren. 

Nu het klimaat op alle politieke agenda’s staat, met meer of minder overtuiging, blijkt ook dat de 33 grootste banken ter wereld sinds 2015 nog meer dan 1.600 miljard euro investeerden in de financiering van fossiele energie. Dat is de conclusie van een rapport dat door BankTrack gelanceerd werd, de NGO die de bankwereld op de voet volgt.

Beeld je eens de impact in van wat dit bedrag kan verwezenlijken als het wordt gebruikt voor hernieuwbare energie of maatschappelijke projecten?


WAARSCHUWING OVER DE RISICO’S

NewB beschikt niet over een licentie als kredietinstelling en het is mogelijk dat het die nooit krijgt. De goedkeuring van het prospectus door de FSMA staat los van en heeft geen impact op de procedure voor een bankvergunning. Ze impliceert dus geen validatie van de gepastheid van deze operatie, van de levensvatbaarheid van het project dat wordt beschreven, of van het realistische karakter van het businessplan dat NewB voorstelt.

Investeerders lopen een verhoogd risico om een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Dit risico is hoog omdat enerzijds de boekhoudkundige verliezen sinds de oprichting van de onderneming in 2011 jaarlijks zijn aangegroeid tot een totaal van € 10.732.632 op boekhouddatum 30/06/2019, en anderzijds omdat NewB geen aanwijsbare of historische ervaring heeft in de activiteiten van kredietinstellingen.

De coöperant zou voor een onbepaalde periode kunnen verhinderd zijn om zijn investering terug te trekken (zelfs langer dan de initiële geblokkeerde termijn van 3 jaar) terwijl de financiële situatie van NewB zou kunnen blijven verslechteren.

Als NewB na een periode van 3 jaar er niet in slaagt om de prudentiële solvabiliteitsratio’s te handhaven en/of om het break-evenpunt te bereiken dat nodig is om de neerwaartse trend van haar financiële en prudentiële situatie om te keren, zal NewB nieuwe fondsen moeten aantrekken of bij gebrek daaraan de activiteiten moeten stopzetten. Voor zij inschrijven op aandelen moeten potentiële investeerders het volledig prospectus nauwgezet lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Waarschuwing van pagina 1 t.e.m. 3, Sectie 3 (Samenvatting) en Sectie 6 (Risicofactoren)).

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.