Europees Natuurrapport: Vlaams herstelplan voor biodiversiteit is nodig

17.12.2020
202012 Nara Rapport
Foto: Puur Natuur Melsele

In het Natuurrapport 2020 roept het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) op om dringend een Vlaams herstelplan voor biodiversiteit op te stellen en landbouwers een brede rol te geven in ons landschapsbeheer. Uit het rapport blijkt nog maar eens dat de natuur in Vlaanderen ondermaats scoort.


Afgelopen maandag overhandigde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zijn Natuurrapport 2020 aan Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir. In het rapport wordt gevraagd dringend een Vlaams herstelplan voor de biodiversiteit op te stellen, naar analogie met het Europees biodiversiteitsplan 2030. 

Er zijn wel bescheiden indicaties van herstel: zo komt er meer beschermde natuur bij, maar vaak in de vorm van kleine, geïsoleerde en dus kwetsbare gebieden. ‘De verbetering van de milieukwaliteit sinds de jaren 90 lijkt de laatste jaren te stagneren. De natuur blijft zwaar onder druk staan door de klimaatverandering en de droogte die ze met zich meebrengt. Er strijken meer invasieve soorten neer. Verstedelijking, de bemesting van landbouwgebieden en structurele verdroging blijven onze natuur bedreigen. Onze impact op de biodiversiteit in het buitenland is nog vele malen groter”, aldus onderzoeker Anik Schneiders.

Landbouwers als landschapsbouwers

BioForum voelt zich gesterkt door dit rapport dat ondermeer aanbeveelt om de rol van landbouwers in ons landschapsbeheer te verbreden: “De intensiteit van de landbouw neemt sterk toe, terwijl het inkomen van de landbouwer te laag is en blijft. Dus er is heel veel potentieel om die landbouwer in te zetten en die een leefbaar inkomen te geven voor zijn bijdrage aan duurzaam landschapsbeheer,’ roept INBO op.  

Meer dan de helft van Vlaanderen is landbouwoppervlakte, maar - zo stelt het rapport - amper 5% daarvan heeft ook een hoge natuurwaarde! Het grootste deel van de landbouwoppervlakte wordt zeer intensief gebruikt en die intensiteit neemt nog verder toe.

Niet toevallig komen de aanbevelingen van het NARA overeen met wat er ook op Europees niveau nagestreefd wordt met de Europese Green Deal, die ondermeer pleit voor een forse verhoging van de oppervlakte biologische landbouw. Het besef dat een ander landbouwmodel nodig is, wordt steeds groter in wetenschappelijke kringen zoals het INBO én bij het Europese strategische beleid. 

Bron: Vilt/ eigen berichtgeving

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.