Europese bodems moeten net zoals water of lucht beschermd worden

24.11.2021
Rs16139 Humus Lisa Develtere 2565 Lpr
Foto: Lisa Develtere, boerderij Humus

Europa lanceert een nieuwe bodemstrategie om de Europese bodems gezonder te maken. BioForum hoopt dat de nieuwe regels vanaf 2023 voldoende ambitieus zullen zijn om de degradatie van onze bodems een halt toe te roepen. Biolandbouw draagt al extra zorg voor een gezonde, levende bodem, want dat is voor de biologische teelt waar de gewassen altijd in de volle grond groeien van levensbelang. 


De bodemkwaliteit staat al decennia onder druk. Een gezonde bodem is nochtans onmisbaar om de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal te halen. De Europese Commissie schuift nu een aantal ambitieuze doelstellingen naar voren in een nieuwe bodemstrategie om de Europese bodems gezonder te maken en ze juridisch een gelijkaardig niveau van bescherming te geven als waterlopen of lucht. 

Vruchtbare gronden zijn kwetsbaar omdat ze geen hernieuwbare bron vormen. Door menselijke activiteiten is 70% van de bodem in de EU van slechte kwaliteit. De grond krijgt geen tijd om te herstellen van onder meer landbouwactiviteiten, zoals overbegrazing en monoculturen. Daarnaast wordt de bodem vervuild door de invloed van de industrie, synthetische pesticiden, kunstmest… De gevolgen van dit beleid zijn negatief voor de biodiversiteit, het milieu, het menselijk welzijn en de economie.

Biologische aanpak loont 

Biologische boeren investeren dankzij hun werkwijze in een vruchtbare bodem. Ze voeden de bodem met dierlijke mest en compost, en ze gebruiken geen synthetische pesticiden of kunstmest. Die aanpak loont, want bodems die organisch bemest worden hebben meer biologische activiteit dan bodems waarop kunstmest is gebruikt. Een bodem met meer bodemdiertjes is vruchtbaarder, zodat gewassen er beter op groeien. 

Een bodem met een goede bodemstructuur houdt ook meer koolstof vast en minder CO2 in de lucht is gunstig voor het klimaat. Levende bodems bieden op hun beurt een goede basis om klimaatonzekerheden het hoofd te bieden, zoals hevige regenval of droogte, terwijl de goede bodemstructuur het risico op wateroverlast en bodemerosie vermindert. 

Doelstellingen:  

Europa legt twee doelstellingen vast in verband met bodemkwaliteit: tegen 2030 moet 75% van de grond gezond zijn. In 2050 moet dat 100% zijn. 

voor 2030: 

  • Er mag in totaal geen land meer bijkomen dat van verminderde kwaliteit is. Dit zorgt er namelijk voor dat de bodem minder kan produceren. 
  • Het herstel van grote gebieden van aangetaste en koolstofrijke ecoysystemen, waaronder bodems; 
  • Het herstel van bodems die door extreme weersomstandigheden (droogte, overstroming, etc) aangetast zijn; 
  • Een aanzienlijke vooruitgang boeken bij de sanering van verontreinigde bodem. 

voor 2050:  

  • De bodemvervuiling beperken zodat het de menselijke gezondheid en de natuur niet meer schaadt. Als er vervuiling plaatsvindt dan moet dit vallen binnen de draagkracht van de aarde; 
  • De bodem moet bestand zijn tegen klimaatverandering; 
  • Gebruik van natuurgrond voor andere doeleinden stoppen 

BioForum verwelkomt deze nieuwe bodemstrategie. De biologische landbouw draagt extra zorg voor een gezonde, levende bodem, want dat is voor de biologische teelt waar de gewassen altijd in de volle grond groeien van levensbelang. Tegen 2023 zal de strategie in wetgevende initiatieven vertaald worden en we hopen dat deze nieuwe bodemverordening voldoende ambitieus zal zijn om de degradatie van onze bodems een halt toe te roepen. 


Bron: eigen bericht

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.