Glyfosaat: ernstige gevolgen, terwijl we zonder dit gif ook voedsel kunnen telen

20.05.2016
KVL Creative Nature Bio Mijn Natuur glyfosaat tarwe biologisch pesticiden © KVL Creative Nature
In categorie

Europa moet trouw blijven aan het voorzorgsprincipe en glyfosaat dringend verbieden, want onderzoek wijst op ernstige, negatieve gevolgen. Biolandbouw bewijst intussen elke dag dat chemische pesticiden overbodig zijn. In De Standaard legt Greenpeace de kwestie bloot.


“Glyfosaat (of Round-up, red.) is het meest gebruikte chemische middel in de landbouw ooit. De stof hangt in de lucht, zit in het water, in de bodem en kleeft op gewassen. Ze werd onlangs ook teruggevonden in brood (Engeland), bier (Duitsland), maandverband (Argentinië) en wijn (VS),” protesteert Greenpeace-medewerker Van Meel in krant De Standaard.

'Glyfosaat is overal: de lucht, het water, de bodem, de gewassen. Zelfs in brood, bier, wijn en maandverband zitten resten'

"Met het standpunt van de WHO (dat glyfosaat kanker kan veroorzaken, red.) en de vraagtekens vanuit de medische wereld in het achterhoofd, moet Europa trouw blijven aan zijn voorzorgsprincipe, in plaats van te plooien voor de machtige industrie die sloten geld verdient met de verkoop van dit gif." Ondertussen lijkt Europa van plan om de toelating voor de onkruidverdelger opnieuw met negen jaar te verlengen.

Kanker, hormoonverstoring en vruchtbaarheid

"Los van de kankerdiscussie brengen wetenschappers glyfosaat in verband met hormoonverstoring en vruchtbaarheidsproblemen bij mens en dier. Ze wijzen ook op negatieve gevolgen voor de soortenrijkdom en suggereren dat de stof het oriëntatievermogen van bijen aantast. Dat is zorgwekkend, want na veertig jaar sproeien, is glyfosaat overal. Het is het meest gebruikte chemische middel in de landbouw ooit."

‘Biolandbouw bewijst elke dag dat chemische pesticiden zoals glyfosaat overbodig zijn’
Rs14771 F1000006 Scr © Biologisch geteeld graan

Duurzaam en bio op grote schaal is mogelijk

“De landbouw heeft glyfosaat nodig, is een argument van de voorstanders. Maar een recente studie van een Duitse overheids­instelling toont aan dat boeren perfect zonder kunnen. Ze hoeven het niet eens te vervangen door andere giftige chemicaliën. Biolandbouw bewijst elke dag dat pesticiden overbodig zijn. De echte uitdaging is om deze duurzame landbouwvorm op grotere schaal doorgang te doen vinden. Dat vergt een stabiel kader, meer geld voor onderzoek en uitwisseling van kennis.”

Lees verder in De Standaard

Teken mee tegen glyfosaat (Greenpeace)


Bron: De Standaard

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.