Open brief vraagt om verbod van Gene drive-technologie

30.06.2020
20200630 Livinushof Francois De Heel
Foto's: François De Heel & Save our seeds
In categorie

78 organisaties, actief op het vlak van landbouw, milieu, dierenwelzijn en ontwikkelingshulp, roepen in een open brief aan de Europese Commissie op voor een tijdelijk verbod op de nieuwe Gene Drive-technologie. Ook BioForum, de Vlaamse sectororganisatie voor biologische landbouw, ondertekende deze brief.


Gene Drive - in het Nederlands ook wel bekend als Gendruk - is een recente gentechniek waarmee volledige populaties van een bepaalde soort geherprogrammeerd of uitgeroeid kunnen worden. Het werkt op basis van CRISPR/CAS9. De techniek kan een bepaalde eigenschap toekennen aan bijvoorbeeld muggen of fruitvliegen die erg dominant is en heel snel doorgegeven wordt aan nakomelingen en over generaties heen. De technologie werkt ook veel sneller en efficiënter dan natuurlijke selectie: Gene Drive-eigenschappen verspreiden zich heel snel binnen één soort. Op die manier zou men hele populaties in de natuur kunnen herprogrammeren of uitroeien.

Voorlopig wordt deze technologie alleen in labo’s getest, maar de ondertekenaars van de open brief vrezen voor ongekende gevolgen als deze technologie ook in de vrije natuur wordt toegepast. Daarom vragen ze de Europese Commissie voor een moratorium op deze techniek. Ze willen ook dat Europa pleit voor een internationaal verbod tijdens de VN-conventie over biodiversiteit. Het Europees Parlement heeft begin dit jaar in een resolutie al voor zo’n moratorium gestemd.

Gene Drives In Agriculture Annotated Eng

Impact niet duidelijk

“Het verlies aan biodiversiteit is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De risico’s van deze nieuwe technologie zijn nog niet wetenschappelijk in kaart gebracht, maar ze zou een enorme impact kunnen hebben op de al beschadigde ecosystemen. Het is onverantwoordelijk om soorten en ecosystemen bloot te stellen aan nog meer risico’s”, vertelt Mareike Imken van Save Our Seeds, de initiatiefneemster van deze “Stop Genedrives”-campagne.

"Een globaal moratorium zou ons de tijd geven om te kijken naar de risico’s op het vlak van milieu en gezondheid. In tussentijd zou niemand in de wereld deze technologie mogen gebruiken."

Teken de petitie

Ze voegt er nog aan toe: “De Europese Commissie stelde onlangs zijn strategie voor om van de EU een wereldwijde pionier te maken op het vlak van biodiversiteit. Europa wil een einde maken aan de massa-uitroeiing van soorten. De GeneDrive-technologie staat daar haaks op: ze is ontworpen om populaties en soorten in het wild zichzelf te laten uitroeien. Dat is niet verzoenbaar met de bescherming van biodiversiteit en het voorzorgsprincipe, dat de basis vormt voor internationale en Europese natuurbeschermingswetgeving. Een globaal moratorium zou ons de tijd geven om te kijken naar de risico’s op het vlak van milieu en gezondheid, om publiek deze nieuwe technologie te evalueren en discussiëren, en wereldwijde regels en afspraken vast te leggen. In tussentijd zou niemand in de wereld deze technologie mogen gebruiken."

Help jij om de aanvraag voor een Gene Drive moratorium op de Europese agenda te zetten? Onderteken deze Engelstalige petitievoor een 
#genedrivemoratorium: act.wemove.eu/campaigns/gene-drive-moratorium-INT-EN

Je kan de open brief via deze link vinden.

Gene Driving Techniek
Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.