​Provincie Limburg ziet in biologische landbouw meer dan een nichesector

21.09.2016
Bioweek © Sophie Nuytten, foto van opening Bioweek '15 op de Abdijsite Herkenrode

De Provincie Limburg draagt de biologische landbouw een warm hart toe. Limburg zet bio in de kijker via financiële steun aan praktijkgericht onderzoek en sensibiliserende acties. Ook ondersteunt zij de biocampagne groenten en aardappelen van Bio Mijn Natuur via een soepactie in Hasselt.


Soepactie Hasselt

Op vrijdag 23 september krijgen voorbijgangers vanaf 11u30 op het Capucienenplein in Hasselt 300 porties biologische soep van lokale seizoengroenten aangeboden, en dat dankzij de provincie Limburg. Met hun steun aan de soepactie willen de gedeputeerden van landbouw Inge Moors en de gedeputeerde van milieu- en natuurbeleid Ludwig Vandenhove een initiatief ondersteunen dat mensen sensibiliseert om te kiezen voor lokale, duurzame seizoensgroenten. De Hasselaar ontdekt aan de stand ook waar hij bio in de buurt kan kopen en welke biologische groentetelers in Limburg actief zijn.

Positieve curve

De teelt van groenten is in Limburg de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Het aantal biologische groenteteeltbedrijven evolueert mee in stijgende lijn. Van de 55 Limburgse biobedrijven zijn er momenteel 19 telers van groenten en/of aardappelen actief.

"De toekomst ziet er rooskleurig uit. Te verwachten is dat bio steeds meer
een volwaardig product wordt, parallel aan de gangbare landbouwproducten,"
aldus gedeputeerde Landbouw en Platteland Inge Moors

"De steeds toenemende aandacht rond biologische producten, zelfpluktuinen en andere CSA-systemen is een sterke stimulans voor het ondernemerschap in dat marktsegment. Noliko, de belangrijkste Limburgse groenteverwerker (Bree), is een erkend bioproducent. De toenemende vraag naar verwerkte biogroenten zal zonder twijfel een positieve invloed hebben op de productie van biologische groenten in Noord-Limburg. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Te verwachten is dat bio steeds meer een volwaardig product wordt, parallel aan de gangbare landbouwproducten," zegt gedeputeerde Landbouw en Platteland Inge Moors.

Klimaatneutraal Limburg

Biolandbouw heeft de afgelopen jaren haar groeipotentieel duidelijk aangetoond. "De provincie investeert in praktijkgericht onderzoek. PIBO-Campus in Tongeren voerde bijvoorbeeld onderzoek naar biologische onkruidbestrijding. Ook binnen de werking van het proefcentrum voor fruitteelt pcfruit in Sint-Truiden is het aantal proeven met biologisch fruit nog steeds in stijgende lijn," vertelt gedeputeerde Moors die als voorzitter nauw betrokken is bij beide praktijkcentra.

"Biologische teelt kan een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatvriendelijke landbouw," aldus gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove

Bovendien sluit biolandbouw aan bij de ambitie ‘Limburg gaat klimaatneutraal’, klinkt het bij collega gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove. "De provincie Limburg wil klimaatneutraal zijn in 2050 en wil een CO2-reductie van -30% tegen 2020. Biologische teelt kan een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatvriendelijke landbouw onder meer door de reductie van emissie van broeikasgassen, het vastleggen van koolstof in de bodem en omdat bioboeren geen energie-intensieve kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken," aldus de gedeputeerde.

Bio staat dichterbij de mensen

Misschien nog het belangrijkste – zeker in de Limburgse context – is dat de biolandbouw vaak letterlijk dichter bij de mensen staat. Dat staat in schril contrast met de duizenden kilometers die vaak door andere voedingsproducten worden afgelegd voor ze op ons bord belanden. De provincie kende onlangs een subsidie toe aan De Alverberg, een kleinschalig biolandbouwbedrijf met schapen, koeien, kippen en varkens en met producten als wol en biologisch vlees. De vzw heeft daarnaast ook een sociale functie. Dat sociale aspect heeft mee de doorslag gegeven in het toekennen van deze subsidie.

"De provincie betrekt bio zoveel mogelijk bij korte-keteninitiatieven zoals de jaarlijkse provinciale hoeve- en streekproductenmarkt tijdens Agricultura Alden Biesen en de campagne Eet Meer Limburg in het najaar. Dan is er nog het voorbeeld van de jaarlijkse Innovatieaward die afgelopen jaar gewonnen werd door de jonge kaasmakerij Karditsel; zij zorgde voor een primeur: geitenkaas op basis van plantaardig stremsel. In de toekomst zullen we minstens op hetzelfde elan blijven verdergaan," voegt gedeputeerde Inge Moors toe.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.