​Subsidie BioForum Vlaanderen vanaf 2018 aanzienlijk verminderd

08.11.2017
Kollebloem Kobe Van L
In categorie

Sectororganisatie BioForum Vlaanderen wordt in belangrijke mate gesubsidieerd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Die heeft nu besloten om die subsidie aanzienlijk te verminderen vanaf 2018. Voor BioForum Vlaanderen heeft dit helaas ernstige gevolgen.


De werking van BioForum Vlaanderen, de Vlaamse sectororganisatie van de bioboeren, biovoedselproducten en biowinkels, werd altijd in belangrijke mate gesteund door de Vlaamse overheid. De overheid heeft nu besloten om die subsidie aanzienlijk te verminderen vanaf 2018. BioForum blijft nog wel subsidies ontvangen voor advies, informatie, vorming en ondersteuning van biologische bedrijven en voor ketenontwikkeling. Maar de organisatie zal niet meer gesubsidieerd worden voor o.a. beleidswerk, perswerking, communicatie naar de consument, de biocampagne en ondersteuning van biobedrijven in hun communicatie naar de consument.

Omdat 2018 een overgangsjaar is, werd besloten om uitzonderlijk toch nog steun te geven om het laatste jaar van onze 3-jarige biocampagne (de meest recente daarvan was die rond biobier en biowijn) en onze consumentencommunicatie (i.c. deze website) te verzorgen.

De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om de middelen die BioForum Vlaanderen verliest, blijvend te investeren in de biosector in het kader van het volgend strategisch plan voor bio. De concrete verdeling van die middelen is momenteel nog niet bekend.

Voor BioForum Vlaanderen betekent dit alles een zeer ernstige ingreep, die concreet heeft geleid tot 3 ontslagen en verregaande besparingen op consumentencommunicatie, campagne en overhead.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.