Wereldwaterdag: met bio kan je enorm besparen op waterzuiveringskosten

22.03.2022
Wereldwaterdag Header Facebook Omslag
Foto: ifoam organics international
In categorie

Naar aanleiding van Wereldwaterdag vragen we aandacht voor het feit dat je met biolandbouw enorm kan besparen op waterzuiveringskosten omdat bio geen synthetische pesticiden of meststoffen gebruikt. Wist je dat? Het organisch stofgehalte in de bodem met 1% verhogen helpt de bodem om 16.000 liter water per hectare op te slaan.


Water: cruciaal voor duurzame ontwikkeling

Water is van cruciaal belang voor duurzame ontwikkeling, maar toch hebben miljoenen mensen nog steeds geen toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen... Waterschaarste en vervuiling wordt verergerd door verstedelijking, bevolkingsgroei, droogte en klimaatverandering. Sustainable Development Goal (SDG) 6 heeft tot doel de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen te waarborgen.

Hoe draagt bio bij aan de oplossing?

Boeren over de hele wereld lijden in tijden van droogte. Boeren die biologische landbouwpraktijken toepassen worden niet zo zwaar getroffen als ze werken met technieken zoals vruchtwisseling die meer koolstof beschikbaar maken in de grond. Koolstofrijke bodems zijn als sponzen die tijdens overstromingen water opnemen en bij droogte weer vrijgeven.

Enkele voordelen: 

  • Verbeterde waterinfiltratie door een hoog gehalte aan organisch materiaal in de bodem en permanente bodembedekking, zoals bodembedekkers of mulch, waardoor de hoeveelheid water die nodig is voor irrigatie aanzienlijk wordt verminderd.
  • Minder verzilting van de bodem door een groter waterretentievermogen en het creëren van geschikte microklimaten in droge gebieden door middel van gediversifieerde boslandbouwsystemen. 
  • Minder verontreiniging van grond en oppervlaktewater omdat biologische landbouw geen gebruik maakt van synthetische bestrijdingsmiddelen en meststoffen, waardoor het weinige beschikbare water in droge gebieden wordt beschermd tegen verontreiniging met pesticiden en nitraat- en fosfaatuitspoeling.

Lees meer op de Engelstalige blog van Organic without boundaries

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.