Bijen zijn gebaat bij biolandbouw - Week van de Bij

02.06.2016
KVL/Creative Nature bij bio mijn natuur bijen honing © KVL/Creative Nature

Bestuivers als bijen en vlinders, maar ook regenwormen en vogels, zijn gebaat bij biologische landbouw. Biologische landbouw maakt namelijk geen gebruik van chemische pesticiden en verschillende onderzoeken tonen aan dat deze stoffen mede-oorzaak zijn van de uitzonderlijke bijensterfte van de laatste jaren.


Wetenschappelijk onderzoek naar bijensterfte

Neonicotinoïden zijn systemische pesticiden, ze worden door de plant opgenomen en naar alle weefsels getransporteerd, zowel naar de bladeren, bloemen, wortels en stengels als naar de pollen en de nectar. Ze zijn zo extra schadelijk voor bestuivers.

Een groep van 29 wetenschappers analyseerde 800 studies omtrent chemische pesticiden. Hun oordeel is vernietigend voor systemische insecticiden zoals neonicotinoïden en fipronil: “Ze brengen aanzienlijke schade toe aan veel nuttige ongewervelde diersoorten en spelen een belangrijke rol in de achteruitgang van bijen,” klinkt het.

Rs12393 Kvl 20130814 4720 Scr
'Bijen zorgen voor de bestuiving van 70 procent van de gewassen'

De resultaten van een ander rapport uit 2015 zijn alarmerend: zelfs in lage doses zijn deze stoffen schadelijk voor soorten waarvoor ze niet bedoeld zijn. Er is steeds meer bewijs dat de gifstoffen 'ernstige negatieve effecten' hebben op soorten als kevers, vliegen en hommels. Ook vlinders, motten en hommels staan zwaar onder druk. Omdat er voor vogels niet genoeg insecten overblijven als voedsel, daalt ook die populatie.Momenteel voert een team van het EFSA verder onderzoek naar de effecten van neonicotinoïden op bestuivers, hun resultaten worden verwacht in januari 2017.

Bijen zijn niet alleen belangrijk voor het maken van honing, ze staan ook in voor de bestuiving van 70 procent van de gewassen die het grootste deel van het voedsel in de wereld voorzien.

Bijen en bio

De bijenpopulatie vaart wel bij de biologische landbouw, net als andere bestuivers, regenwormen en vogels. Bioboerderijen dragen aanzienlijk meer bij tot de algemene biodiversiteit dan gangbare landbouwbedrijven, gemiddeld dertig procent. Op biologische bedrijven komen meer spinnen en bloembezoekende insecten als honingbijen, solitaire bijen, hommels en vlinders voor dan op gangbare bedrijven.

Neonicotinoïden zijn oplosbaar in water. Daardoor komen ze bij zware regenval vaak in de bodem terecht. Daar kunnen ze jarenlang blijven zitten. Via vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding houdt een bioteler zijn grond vruchtbaar én zuiver. Biologische landbouwgrond bevat meer micro-organismen en regenwormen dan ‘gangbare’ bodems. In de biologische landbouw groeien ook meer wilde planten en is de soortenrijkdom aan wilde planten aanzienlijk groter dan in de gangbare landbouw.

Bronnen:

Journal Proceedings of the Royal Society of London B- Biological Sciences (2015)

Ecosystem services, agriculture and neonicotinoids (2015)

Pesticide exposure in honey bees results in increased levels of the gut pathogen Nosema (2012)

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.