Van bioboer naar landschapbouwer

26.06.2019
Va Kurt Sannen Principe3
Foto's: Annelijn Steenbruggen voor BioForum Vlaanderen

"Als boer kunnen we aan een mooier landschap bouwen. Dat verdient toch een beloning?" stelt biologisch veehouder Kurt Sannen. Voedsel Anders liet hem aan het woord om hun eisen voor een Vlaams strategisch landbouwplan kracht bij te zetten. Ze willen dat boeren niet enkel vergoed worden voor het voedsel dat ze produceren, maar ook voor de vele ecosysteemdiensten die ze leveren.


Boeren produceren niet enkel voedsel, maar ze leveren ook ecosysteemdiensten: klimaatregulatie, bestuiving, bescherming tegen overstromingen, luchtzuivering, groene ruimte voor recreatie, en nog zoveel meer. “Al die ecosysteemdiensten leveren wij gratis of in het beste geval krijgen we een schamele onkostenvergoeding,” vertelt Kurt Sannen, voorzitter van BioForum en biologisch veehouder van natuurboerderij Het Bolhuis in Diest. 

Met zijn verhaal wil de beweging Voedsel Anders het derde principe “Vergoed boeren zodat ze kunnen bouwen aan een veerkrachtig, afwisselend en natuurrijk landschap” uit hun eisenbundel voor een Vlaams strategisch landbouwplan kracht bij zetten.

Vlees en natuur

De schapen (Ardense Voskop) en koeien (Kempisch roodbont)grazen van april tot november op meer dan honderd hectare natuurreservaten van Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het zijn lokale rassen met een hoge weerstand. De samenwerking is interessant voor Kurt omdat hij de grond niet hoeft te pachten. Maar er zijn ook veel beperkingen. Kurt: “Het aantal dieren moet beperkt blijven, ze mogen enkel grazen tijdens welbepaalde periodes en ik mag het grasland niet bemesten."

Kurt verkoopt al het vlees via de korte keten: via thuisverkoop of biowinkels en ook via de lokale Buurderij. Hij vult zijn inkomen verder aan met hoevetoerisme. Daarnaast heeft hij ook recht op sommige premies uit het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Alles opgeteld, leidt dit wel tot een leefbaar bedrijf, maar Kurt kan helaas niet spreken van een aantrekkelijk inkomen. Er zijn nieuwe verdienmodellen nodig om de malaise in de vleesveehouderij tegen te gaan. 

Kurt: "Als boer kunnen we aan een mooier landschap bouwen. Dat verdient toch een beloning? Ik zorg voor overstromingsgebieden, maar word daar niet voor vergoed. In mijn valleien is er veenvorming waardoor meer koolstof wordt gecapteerd. Ik werk grondgebonden en daardoor zorg ik ervoor dat de milieukosten dalen. Allemaal gratis!”

Kurt: "Ik werk grondgebonden zodat de milieukosten dalen, in mijn valleien wordt meer koolstof opgeslagen, ik zorg voor overstromingsgebieden... Allemaal gratis!"

Naar een nieuw model

De bestaande beheerovereenkomsten zijn vaak een bron van ergernis voor boeren zoals Kurt. “De voorwaarden zijn vaak pietluttig en detaillistisch, bovendien wijzigen ze te vaak. En een boer denkt nu wel twee keer na vooraleer hij een poel aanlegt of een haag aanplant. Eens die er staat, mag je die immers niet zomaar wegdoen.”

Kurt ziet veel meer mogelijkheden in een nieuw model waarin de boer en de overheid een langetermijnovereenkomst aangaan. "Daarbij garandeer ik dat ik alles in het werk zet om het water te bergen, de lucht en het water te zuiveren, ik beloof dat ik werk maak van veel biodiversiteit, en dat het hier aangenaam wandelen is. Geef mij de ruimte en de vrijheid om dit in te vullen en vooral, zorg voor een volwaardige vergoeding.”

De visie van Voedsel Anders is boervriendelijk: boeren worden niet gedwongen om te groeien, steeds meer dieren te houden en collega’s weg te concurreren. Ze kunnen extra inkomen genereren door landschapsbouwer te zijn. En zo hebben alle boeren het recht om te blijven boeren”.

Dit portret is het derde deel uit een reeks op de website van Voedsel Anders. 

Bron: Voedsel Anders

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.