​Biologische fruitteelt is écht milieuvriendelijk

30.08.2017
Peren Kvl
(c) Kobe Van Looveren, bij fruitbedrijf Van Eykeren
In categorie

Vanaf september zijn 'de eerste residuvrije peren' te koop bij Carrefour. ‘Residuvrij’ klinkt ons enigszins misleidend in de oren, want de peren worden niet geteeld zonder pesticiden. De biosector verkiest een teelt zonder chemisch-synthetische middelen zodat we een écht milieuvriendelijke aanpak kunnen garanderen.


Residuvrije peren, geteeld mét pesticiden

Vanaf begin september zijn er bij Carrefour 'residuvrije' peren te vinden. Carrefour bedoelt daarmee dat er geen meetbare residuen van pesticiden op de peren zullen gevonden worden. Wat de supermarktketen in het midden laat is of er bij de teelt van de residuvrije peren ook chemische pesticiden en/of kunstmest worden gebruikt. Uit navraag blijkt dat tijdens de teelt wel degelijk chemisch-synthetische gewasbescherming wordt gebruikt. Het lastenboek (= de productieregels die de teler moet volgen), is echter niet openbaar. Een echte vergelijking met bio is dus niet mogelijk.

Zoals een van de perentelers in de media zelf aanhaalt, worden de ‘residuvrije’ peren minder bespoten. Dat bespuiten gebeurt eerder aan het begin van de teelt, zodat de residuen aan het einde van de teelt ‘niet meer detecteerbaar’ zijn.

Het lijkt erop dat Carrefour vooral kopers wil overtuigen die begaan zijn met hun gezondheid en beducht zijn voor eventuele residuen op hun fruit.

Voor de biosector is echter ook het thema milieu erg belangrijk. Alle chemische bestrijdingsmiddelen dringen immers ook door in de bodem en het leefmilieu. Daar hebben ze een nefaste invloed op het bodemleven en de biodiversiteit. Ook grond- en drinkwater worden door deze pesticiden vervuild en het kost behoorlijk wat (belasting)geld om het water weer te zuiveren.

Bio = milieuvriendelijk productieproces

In bio streeft men niet enkel naar een eindproduct dat residuvrij is, maar naar een productieproces dat duurzaam en milieuvriendelijk is. Biologisch fruit is het resultaat van een zorgvuldige teeltmethode waarbij het gebruik van chemisch-synthetische pesticiden volledig verboden is. Ook kunstmest is uit den boze, want dat verstoort het bodemleven.

De biologische teler probeert ziekten en plagen in de eerste plaats te vermijden. Het bodemleven is daarbij een onzichtbare, maar zéér belangrijke partner. Om plagen te vermijden bemest de boer zijn grond met compost en dierlijke mest, en kiest hij voor een variatie aan sterke rassen. Zo teelt de bioboer fruit met een minimale ecologische impact.

Het gebruik van natuurlijke vijanden zoals torenvalken om muizen te bestrijden of oorwormen om bladluizen te verdelgen, waarvan de perentelers van Carrefour gewag maken, is niet nieuw. Deze technieken worden in de biologische landbouw en in de geïntegreerde teelt al decennialang gebruikt.

Bio = controle bij elke schakel

Bedrijven uit de biologische sector worden elk jaar grondig gecontroleerd, bij elke schakel opnieuw. Erkende controleorganisaties voor bio nemen stalen, zowel van de gewassen als van de bodem. Ze controleren deze stalen op de aanwezigheid van pesticidenresidu's. Overschrijdt een staal een bepaalde limiet, dan wordt het betreffende lot producten gedecertificeerd en mogen deze producten niet langer als bio verkocht worden. De biologische sector garandeert dus niet alleen een ecologische teelt, maar ook een uitvoerige controle, door onafhankelijke controle-organisaties.

Zolang je enkel oog hebt voor een residuvrij eindproduct, zal je niet komen tot een echt duurzame teelt.

Bio gaat verder!

Als biosector kunnen we initiatieven die het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de conventionele fruitteelt verminderen, alleen maar aanmoedigen. Maar een residuvrij eindproduct garandeert nog geen duurzame teelt. De normen voor de biologische teelt zijn streng, allesomvattend én openbaar en gaan verder dan het verbieden van het gebruik van chemisch-synthetische pesticiden.


Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.