VN-rapport: herstellende kracht van de natuur om waterschaarste op te lossen

19.04.2018
20180419 Dag Aarde Kvl Kollebloem
Foto: Kobe Van Looveren op bioboerderij De Kollebloem

Zondag is het Dag van de Aarde. Een VN-rapport alarmeert over een wereldwijd tekort aan drinkwater. Op de natuur gebaseerde oplossingen kunnen veel voordelen bieden om de wereldwijde wateruitdagingen aan te pakken.


Ook in Vlaanderen dreigt watertekort

Waterschaarste is geen ver-van-ons-bed show. Vlaanderen is immers een dichtbevolkte regio waarin we meer water gebruiken dan beschikbaar is. Volgens een rangschikking door de OESO zijn wij het vierde armste land qua waterbeschikbaarheid per persoon. Enkel Italië, Korea en Tsjechië scoren nog slechter! Daarbovenop verbruiken we ook relatief veel drinkbaar water: voor douchen, poetsen, het toilet doorspoelen…  Voor een deel halen we dat water uit de grond. Maar we verbruiken ook meer dan de natuur kan aanvullen en dus daalt ons grondwaterpeil.

In juni vorig jaar regende het lange tijd niet. De overheid legde de boeren toen een verbod op om hun velden te besproeien. En er was een algemene oproep naar iedereen om waterverbruik zoveel mogelijk te beperken. De voorspelling voor de toekomst is dat er door de klimaatverandering 30 tot 70 procent minder neerslag zal zijn. Vooral in de zomer zouden we dus steeds meer lange droge periodes ervaren.

Op de natuur gebaseerde oplossingen

Meer dan 5 miljard mensen zouden in 2050 getroffen kunnen worden door een tekort aan water. Dat stelt een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Klimaatverandering, toegenomen vraag en vervuilde watervoorraden zijn volgens het rapport de grote boosdoeners.

"De wereld heeft zich te lang gefocust op artificiële infrastructuur om het waterbeheer te verbeteren", zegt Gilbert Houngbo, de directeur van VN-Water in het voorwoord van het rapport. Volgens de VN moeten we meer beroep doen op het ‘natuurlijk kapitaal’ en op de op natuur gebaseerde oplossingen om de watercyclus in evenwicht te brengen. Natuurlijke oplossingen, waarbij wordt ingezet op grond en bomen in plaats van staal en beton, kunnen bovendien extra voordelen bieden op vlak van de biodiversiteit. Ook kunnen ze de effecten van de klimaatverandering temperen en de gezondheid van de mens verbeteren. 

Andere landbouw

Zeventig procent van het water wordt volgens het rapport ingezet voor landbouw, vooral irrigatie. De oplossing, zo stelt het rapport, ligt dus in een andere landbouwmodel. Volgens de VN is er nood aan ‘conservatielandbouw’. Dat wilt zeggen dat er regenwater gebruikt wordt in plaats van irrigatie, dat de bodem zoveel mogelijk bedekt wordt gehouden en dat gewasrotatie wordt toegepast om de bodem minder te belasten. Doordat de gewasresten niet omgeploegd worden, neemt het wateropnemend vermogen van de bodem sterk toe, waardoor de erosie ingeperkt wordt.

In de biologische landbouw worden technieken gebruikt die ervoor zorgen dat de bodem het water beter vasthoudt. Zo is er minder risico op afvloeiing en heeft de boer minder irrigatie nodig. In de biologische landbouw worden ook geen chemische pesticiden of kunstmest gebruikt. Dat komt de waterkwaliteit van het grondwater en de waterlopen ten goede en tegelijkertijd zorgt het voor een betere bodemkwaliteit.

Het volledige World Water Development Report 2018 (Engelstalig) kan je raadplegen.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.