'Duurzame veeteelt bereik je niet met dure stallen'

15.04.2016
Rs10397 De Zwaluw 1 Lpr © Kjell Gryspeert bij bioboerderij De Zwaluw

Veeteelt wordt vaak beschouwd als een van de boosdoeners als het gaat om de klimaatverandering. BioForum Vlaanderen is van mening dat veeteelt an sich niet het probleem is, maar eerder de manier waarop er vandaag aan veeteelt wordt gedaan. Duurzame veeteelt bereik je niet met dure stallen, maar met grondgebonden landbouw.


De Vlaamse klimaattop doet de koppen buigen over het klimaatprobleem in eigen streek, waarbij de landbouw niet vrijuit gaat. In de discussie over methaanuitstoot door koeien, wordt het veeteeltsysteem waarin runderen worden gehouden op een onwetenschappelijke manier genegeerd, vindt BioForum Vlaanderen.

De koe op de Argentijnse pampa, de Ankole in Rwanda, de Simmenthaler op een Alpenwei: allemaal worden ze over dezelfde kam geschoren als als runderen die permanent op stal worden gehouden. Op geen enkele manier wordt de uitstoot van koeien in hun eigen context bekeken, en dat terwijl het landbouwsysteem waarin een koe produceert juist van cruciaal belang is.

'Een duurzaam veeteeltsysteem veroorzaakt geen netto-uitstoot van broeikasgassen'

Netto-uitstoot

Bij een niet-industriële, niet-geïntensiveerde veeteelt is de uitstoot van methaangas door herkauwers geen probleem. Een duurzaam veeteeltsysteem veroorzaakt immers geen netto-uitstoot van broeikasgassen. De methaanuitstoot van runderen die permanent op stal staan, zorgt voor een netto-toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Runderen met buitenloop die op een grondgebonden boerderij worden gehouden, zorgen niet voor deze netto-toename van broeikasgassen.

Rs14703 Img 2822 Scr © Tim Vandewiele bij bioboerderij Vanroye-Coopmans

Grondgebondenheid is beter

Maar wat is een duurzaam veeteeltsysteem? Twee principes spelen hier een essentiële rol: grazen en grondgebondenheid. Grondgebondenheid betekent: maar zoveel dieren per hectare houden als die hectare aankan.

Die principes maken een wereld van verschil. Door de veestapel grondgebonden te houden, blijft ook de mestproductie beperkt. De mest voedt de bodem in plaats van hem te belasten en veroorzaakt geen broeikasgassen door lokale overproductie.

'Het betekent: maar zoveel dieren per hectare houden als die hectare aankan'

Grazen doet koolstof opslaan

En wat grazers betreft: het grasland waarop de dieren grazen, doet dienst als opslagplaats voor koolstof. Onder het gras wordt het bodemleven gevoed door de aanvoer van mest. Dat betekent extra koolstofopslag in de bodem. Bovendien zorgt het bodemleven voor meer humus in de bodem, waardoor het gras makkelijker groeit, CO2 uit de lucht vangt en koolstof vastzet in plantaardig materiaal. Door hun manier van grazen bevorderen runderen dat proces: ze snoeien de planten. Dat snoeien stimuleert opnieuw de groei van de plant en brengt het zonlicht tot aan de kleinere plantjes. Meer groei, meer koolstof in de plant, minder CO2 in de lucht.

'Grazend vee haalt koolstof uit de lucht en zorgt voor een gezonde bodem'
Rs14692 Img 2786 Scr © Tim Vandewiele bij bioboerderij Vanroye-Coopmans

Extra voordelen

Deze manier van werken levert nog meer voordelen op: minder bodemerosie, meer biodiversiteit, een hoger waterbergend vermogen, een betere droogteresistentie, een betere vetzuursamenstelling van de melk…

Een duurzaam veeteeltsysteem bereik je dus niet met dure stallen, maar met een grongebonden landbouw. In de discussie rond de klimaatimpact vergeten we gelinkte factoren die zwaar doorwegen op het klimaat. Kunstmest bijvoorbeeld, dat overal gebruikt wordt, vergt veel fossiele brandstoffen voor de aanmaak. Veevoeder dat van ver moet komen, vergt veel uitstoot, net als het transport van dieren en vlees. Kijken naar het totaalsysteem brengt wetenschappelijk correcter inzicht.

Veeteelt: minder maar beter

Minder vlees en melk, maar van betere kwaliteit van dichtbij tegen een eerlijke prijs. Dat is de piste die we moeten bewandelen. Dat levert stevige winst op voor het klimaat, het milieu, het dier, de boer, onze maatschappij en last but not least de consument zelf.

Bron: BioForum Vlaanderen vzw

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.