Een Europese Green Deal zonder nieuwe gentechnieken

04.05.2021
Rs20122 Kvl 20200729 131 Scr
Foto: Kobe Van Looveren, Bio-Hoeve

Europa wil een nieuw juridisch kader uitwerken voor nieuwe ggo-technieken. De biosector ziet daar geen reden toe. Door de ggo-regels te versoepelen zouden nieuwe gentechnieken veel makkelijker hun ingang in de landbouw kunnen vinden. De vraag die zich stelt: willen we in Europa kiezen voor een landbouw waarbij agro-ecologie alle kansen tot ontplooiing krijgt?


Volgens het nieuwe rapport van de Europese Commissie volstaat de huidige ggo-regelgeving niet voor sommige nieuwe technieken. Voor de uitwerking van een nieuw juridisch kader wil Europa eerst groen licht krijgen van de lidstaten. Daarom doet de biosector een oproep aan de landbouw- en omgevingministers en de Europese commissie: Ontneem boeren niet de mogelijkheid om zonder ggo's te produceren en geef consumenten de kans om te kiezen wat ze eten. 

De huidige ggo-wetgeving garandeert keuzevrijheid voor veredelaars, boeren, verwerkers en burgers die geen ggo's willen. Onderzoek en marketing voor ggo's blijven steeds mogelijk als de bestaande regels worden gerespecteerd. 

Europese Green Deal

Door de bestaande wetgeving te versoepelen, verdwijnt een deel van de transparantie rond het gebruik van ggo's. Dat staat in contrast met de doelstellingen zoals ze opgelijst staan in de Green Deal en de Farm-to-Fork-strategie. 

Bovendien had het Europese Hof Van Justitie in juli 2018 al beslist dat de nieuwe generatie van ggo's zoals CRISPR/Cas9onder de bestaande ggo-wetgeving viel. Sinds dat moment werd de druk opgevoerd vanuit de industrie om de huidige Europese regelgeving open te breken. Meer dan 160 Europese organisaties, waaronder Velt en Bioforum, hebben een brief gericht aan Frans Timmermans, vicevoorzitter van Europese Commissie, waarin ze hun grote bezorgdheid uiten en erop aandringen geen deregulering voor de nieuwe gentechnieken toe te passen. 

'In plaats van te mikken op wondermiddeltjes als ggo's, kan Europa beter focussen op het opwaarderen van agro-ecologische oplossingen met bewezen voordelen voor biodiversiteit en bodemkwaliteit.'

Traceerbaarheid maakt ggo-vrij mogelijk

In plaats van te mikken op wondermiddeltjes als ggo's, zou de Europese Commissie beter focussen op het opwaarderen van concrete agro-ecologische oplossingen met bewezen voordelen voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Biologische landbouw past al verschillende concrete praktijken toe om ons landbouw- en voedselsysteem weerbaarder te maken tegen plagen en veranderende klimaatomstandigheden. 

IFOAM Organics Europe-voorzitter Jan Plagge: "een versoepeling van de ggo-regels is slecht nieuws. Biologische voedselsystemen zouden niet langer beschermd zijn. Het wordt ook onmogelijk om ggo's in de voedselketen te traceren, waardoor biologische voedsel niet meer aan de normen voldoet. We pleiten er dus ook voor om het bestaande wettelijk kader te behouden en goed na te denken over de impact van nieuwe ggo-regels op de biologische sector."

Om het standpunt van de biologische sector en wat er op het spel staat beter te begrijpen, heeft koepelorganisatie IFOAM EU een folder over ggo's uitgewerkt. Verdiep je in de Nederlandstalige versie.

Bron: IFOAM Organics Europe/BioForum

Folder IFOAM EU- ggo's
Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.