Europese antibioticadag: ‘biologische veehouders gebruiken minimaal antibiotica’

17.11.2016
De Zwaluw © Kjell Gryspeert © Kjell Gryspeert
In categorie

Morgen is het Europese antibioticadag. In de gangbare veehouderij wordt teveel antibiotica gebruikt en dat is een probleem. Biologische veetelers gebruiken minimaal antibiotica. Hun aanpak kan als inspiratie dienen.


Zo’n 120 biologische veehouders (jaarrapport biolandbouw 2015) kweken in Vlaanderen varkens, runderen, geiten en kippen voor melk of vlees volgens de principes van de biologische veeteelt en slagen er zo in om hun antibioticagebruik te beperken.

De wetgeving voor biologische veeteelt laat antibiotica slechts toe voor curatief gebruik (i.e. bij ziekte) en slechts een beperkt aantal keer per jaar. Dit beperkte antibioticagebruik is perfect mogelijk omdat de biologische veeteelt sterk inzet op preventieve gezondheidszorg en op optimaal dierenwelzijn: robuuste rassen, biologisch voer dat in teken staat van de gezondheid van het dier in plaats van maximale productie, lichte en ruime stallen en weidegang zijn maar enkele van de toegepaste preventieve maatregelen die zij gebruiken.

Wordt een dier toch ziek, dan zal de boer eerst grijpen naar homeopathische middelen of kruiden. Antibiotica mag enkel worden toegediend als het echt niet anders kan. Bij het gebruik van geneesmiddelen geldt een wettelijke wachttermijn alvorens een biologisch veeteler zijn producten weer als bio mag verkopen.


100% antibioticavrije varkens

Raf Francken, varkenskweker van De Groene Boerderij, bouwde zijn traditionele varkenshouderij in 2003 om tot een biologisch bedrijf waar de varkens de ruimte krijgen om buiten in de wei rond te lopen. Al meer dan 10 jaar werkt hij volledig antibioticavrij.

‘Door aandacht te hebben voor het welzijn van elk dier kweek ik robuuste en gezonde varkens. Mijn biggen mogen 9 tot 12 weken bij de moeder drinken. Zo schakelen ze daarna zonder problemen én zonder antibiotica over op vast voeder. Ik ga hier bewust zelfs verder dan de 6 weken die de wetgeving voor bio voorschrijft,’ vertelt Francken.

Kwalitatieve biomelk, 0,0 residuen

Nils Mouton, biologisch melkveehouder (De Zwaluw, foto hierboven) is 98% zelfvoorzienend voor voeder en werkt bijna volledig antibioticavrij. ‘Voor de varkens lukt dat voor de volle 100%. Bij de runderen slaag ik daar grotendeels in. Ik streef niet naar hoge melkproductie maar wel naar kwalitatieve biomelk én gezonde koeien. Zo heb je melk met 0,0 residuen en vol goede bacteriën die niet verstoord worden door de antibiotica,’ aldus Mouton.

Foto's: Kjell Gryspeert, Stefan Jacobs en Frank Toussaint.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.