Een kleinere veestapel en toch genoeg vlees, het kan

05.02.2019
20190129 Greenpeace Kleinere Veestapel
Foto: Bioboerderij De Steenovens, Kobe Van Looveren voor BioForum

Een veel kleinere veestapel in 2050 zou goed nieuws zijn voor klimaat en milieu, en volstaat om in onze voedingsnoden te voorzien. Dat blijkt uit een studie van UCL op vraag van Greenpeace. De biosector pleit al jaren voor minder, maar beter vlees uit kleinschalige, ecologisch verantwoorde veehouderijen en voelt zich gesterkt door deze studie.


Omslag naar een nieuw model

De studie uitgevoerd door UCL toont volgens Greenpeace aan dat het perfect mogelijk is om op een duurzame manier minder vlees te produceren en toch te voorzien in de voedingsbehoeften van de Belgische bevolking. De organisatie pleit daarom voor een omslag naar een ander landbouwmodel, in overleg met de autoriteiten en stakeholders in zowel de landbouwsector als op vlak van klimaat, milieu en gezondheid. 

De onderzoekers ontwikkelden op vraag van de milieuorganisatie drie verschillende toekomstscenario’s voor 2050: één scenario waarbij de trends van de laatste tien jaar worden doorgezet en twee overgangsscenario’s (zie grafiek). In het meest ambitieuze scenario wordt de veestapel afgestemd op 100% biologische landbouw die zelfvoorzienend is qua veevoeder. Dat levert een daling op van de Belgische vleesproductie met 83 procent. De broeikasgasuitstoot neemt in dat geval af met 58 procent, en de impact op de biodiversiteit met 76 procent. Met dit scenario wordt elke dag per persoon een rantsoen van 27 gram dierlijke eiwitten geproduceerd, aangevuld met ongeveer dezelfde hoeveelheid plantaardige eiwitten.

Voordelen te over, aldus de onderzoekers, want België zou er op die manier in slagen om op vlak van veevoeder 100 procent zelfvoorzienend te zijn. Er komt zo 341.638 hectare grond vrij voor de teelt van voedselgewassen. Bovendien zal, omdat het om een volledige bioproductie gaat, ook het dierenwelzijn er wel bij varen.

Kurt Sannen, voorzitter van BioForum: "De klimaatdoelen en doelen inzake milieu, natuur en dierenwelzijn realiseren kan alleen met de afbouw van de veestapel. Dit kan alleen met een transitie naar een ander voedsel- en landbouwsysteem waarin we ook heel wat minder vlees gaan eten."
20190129 Greenpeace Scenarios Veestapel

Bio, basismodel van de toekomst

"Bio wordt in deze studie erkend als de basis van het landbouwsysteem van de toekomst. De klimaatdoelen en doelen inzake milieu, natuur en dierenwelzijn realiseren kan alleen met de afbouw van de veestapel. Dit kan alleen met een transitie naar een ander voedsel- en landbouwsysteem waarin we ook heel wat minder vlees gaan eten," vertelt Kurt Sannen, voorzitter van de sectororganisatie voor biologische landbouw, BioForum Vlaanderen.

De studie zegt niets over hoe we dit in de praktijk kunnen brengen. Een van de voorwaarden is dat de penibele situatie waarin veel Belgische veehouders zich bevinden, mee in rekening wordt genomen.  Er is overheidssteun nodig om te verhinderen dat de veehouders in een schuldenspiraal belanden en dat een schaalvergroting ten koste van de familiale veebedrijven zich doorzet, aldus de studie.

"Wij met Bioforum en de biosector staan achter deze studie en willen hier graag aan meewerken en onderzoeken hoe we dit in de praktijk kunnen brengen. Biologische veehouders bewijzen elke dag dat het haalbaar is," aldus Kurt Sannen van BioForum. 

De subsidies, ook in het kader van het Europese landbouwbeleid, moeten gaan naar boeren die de natuur actief herstellen en beschermen, besluiten de onderzoekers.

BioForum: "Bio wordt in deze studie erkend als de basis van het landbouwsysteem van de toekomst."


Bron: De Standaard, eigen verslaggeving

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.