​Laat je stem horen voor een agro-ecologisch Europees landbouwbeleid

03.04.2017
Va Vier Bvs
Bekende koppen als Jill Peeters, Wim Lybaert, Bert Gabriëls en Wim Opbrouck, pleiten mee voor een agro-ecologisch beleid.

Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt. Bekende koppen als Jill Peeters, Wim Lybaert, Bert Gabriëls en Wim Opbrouck zetten hun schouders mee onder een agro-ecologisch beleid.


Liefst 42% van alle EU-middelen gaan naar landbouw. Een Belg draagt gemiddeld 140 euro per jaar bij aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU (GLB). Het is dan ook een terechte zorg om deze publieke middelen zo efficiënt mogelijk in te vullen en daarbij zo goed mogelijk rekening te houden met de maatschappelijke bezorgdheden.

Jij bepaalt de toekomst mee

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, en de volgende aanpassingen zijn gepland in 2020. Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies?

Een aantal bekende Vlamingen spreekt zich alvast duidelijk uit over hun toekomstvisie - bv. Steven Vromman, Alice Reijs, Dirk De Wachter of Lize Ferijn, en anderen.

Wil je zelf ook je stem laten horen, surf dan naar de online enquête van de EU en geef je mening.

Toegegeven, het is niet de meest simpele enquête ooit. Een mogelijke optie is om na het invullen van onderdeel "A. Over u" meteen naar luik "E. Samenvatting: modernisering en vereenvoudiging" te gaan en daar onder vraag 34 het standpunt van BioForum Vlaanderen aan de vragenlijst toe te voegen (sla deze pdf op je eigen pc op, en kies Bestand kiezen bij vraag 34). Op die manier ben je zeker dat de juiste ideeën op een duidelijke manier naar voren worden gebracht.

Wat is het GLB?

Landbouw is voor Europa van oudsher een zeer belangrijk thema. Na de Tweede Wereldoorlog waren er problemen met de voedselvoorziening in Europa. In 1962 deed het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of GLB zijn intrede. Dit beleidsinstrument diende om de Europese landbouwproductie op te krikken en voedsel te voorzien tegen betaalbare prijzen.

Om dit te garanderen, kregen de landbouwers prijs- en afzetgaranties voor een reeks basislandbouwproducten (granen, suiker, melk, rundvlees). Dat beleid leidde echter tot een te hoge productie, die bovendien gepaard ging met een stijgend verbruik van pesticiden en kunstmeststoffen. Dat had heel wat negatieve gevolgen voor het milieu.

Intussen is het GLB al vaak bijgestuurd, werden de prijsgaranties afgebouwd en geleidelijk aan vervangen door inkomenssteun voor de boeren. Intussen zijn ook er voorwaarden ingebouwd op het vlak van duurzaamheid, milieubescherming en dierenwelzijn.

Landbouw Anders

De organisaties die zich verzamelen onder 'Voedsel Anders', de beweging voor agro-ecologie, pleiten voor een Europees landbouwbeleid dat vooral kiest voor een agro-ecologische landbouw: een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur; een landbouw waar boeren van kunnen leven; een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.