Lager btw-tarief op bio ook in België mogelijk

27.04.2018
20180426 Bmn Btwopbio
Foto: Sophie Nuytten bij Biopunt Lijsterbes
In categorie

Europarlementslid Bart Staes vindt dat België een eigen lager btw-tarief op bioproducten zou moeten invoeren. "Bio biedt aantoonbare maatschappelijke voordelen en moet daarom minder belast worden."


Meer Belgen kopen bio, en vorig jaar werd er volgens promotieorgaan VLAM 6 procent meer uitgegeven aan bio. Biozuivel en biogroenten belanden het vaakst in onze winkelkar. Vergeleken met de totale voedingsuitgaven blijft het marktaandeel van biologische verse voeding beperkt tot 3,2 procent. Het groeit wel gestaag.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) ziet een manier om de groei te bespoedigen. “Belastingen zoals de btw moeten gebruikt kunnen worden om het aankoopgedrag van consumenten te sturen. Ik vroeg aan de Europese Commissie of het toegestaan is dat België een eigen (lager) btw-tarief voor bio zou invoeren, en dat mag. Ik zal daarover een brief sturen aan de minister van Financiën.” 

Maatschappelijk voordeel bio

Staes vindt een gunstregeling verantwoord in de wetenschap dat bioproducten tot stand komen zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ggo’s of kunstmest. “Biolandbouw draagt bovendien in belangrijke mate bij tot het verbeteren van de biodiversiteit, en het levert nog andere ecosysteemdiensten.” 

In 2014 publiceerde de FAO het rapport "Food wastage footprint: full cost accounting" (Engelstalig). In dit rapport werd een methode ontwikkeld om de externe kosten van voedselproductie te berekenen: water, bodem, biodiversiteit, sociale samenhang en gezondheid. Voor biologische appels is het kostenvoordeel met betrekking tot de gezondheid van consumenten het grootst: € 0,19 per kilo maatschappelijk voordeel ten opzichte van gangbare appels. Dit zou vooral te verklaren zijn door het gebruik van pesticiden bij gangbare appels tot 5 à 7 dagen voor de oogst. Op vlak van klimaat is het verschil tussen biologische en gangbare appels kleiner met € 0,10 per kilo maatschappelijk voordeel voor bio. 

Verlaagd tarief van 5% 

Op grond van de huidige EU-regels voor btw mogen lidstaten reeds een verlaagd tarief van ten minste 5 procent toepassen op een lijst van goederen en diensten in de bijlage bij de btw-richtlijn. Producten uit de biolandbouw vallen onder levensmiddelen, en komen dus net als andere voedingswaren in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief. De meeste voedingswaren in ons land vallen onder het 6-procent-tarief. Uitzonderingen die hoger getaxeerd worden, zijn onder meer margarine, alcoholische dranken en restaurant- en cateringdiensten.

Het voorstel over de hervorming van de btw-tarieven dat de Europese Commissie op 18 januari 2018 presenteerde, zou de lidstaten toelaten om een verlaagd tarief van minder dan 5 procent of het nultarief toe te passen op de levering van landbouwproducten met uitzondering van alcoholhoudende dranken. De Commissie houdt daarbij wel vast aan het beginsel van fiscale neutraliteit, dat zegt dat vergelijkbare goederen voor belastingdoeleinden niet verschillend behandeld kunnen worden. Dit beginsel staat dus niet toe dat er verschillende btw-tarieven worden toegepast op dezelfde of vergelijkbare producten uit de biologische en de traditionele landbouw. Staes trekt dat in twijfel omdat “beantwoorden aan dezelfde behoefte” voor interpretatie vatbaar is.

Nederland gaat zelfs voor 0%

In Nederland liep de afgelopen maanden de campagne 'Geen Btw op Bio'. Gisteren kreeg het Nederlandse parlement 80.000 handtekeningen overhandigd. Met de petitie 'geen BTW op Bio' willen biowinkeliers en 80.000 burgers bij de Tweede Kamer aan de kaak stellen dat biologische voeding onterecht extra wordt belast en het kabinet ertoe bewegen de BTW op biologische voeding per 2019 niet te verhogen naar 9%, maar juist te verlagen naar 0%, om een gelijk speelveld te creëren tussen biologische en niet-biologische voeding. De campagne is een initiatief van de Nederlandse Biowinkelvereniging.

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.