Onkruidbestrijding zonder glyfosaat: het kan!

25.07.2017
Cultivator © Inagro
Met een zgn. 'precisiecultivator' kan een boer zijn grond voldoende diep omwoelen en 'snijden' zodat het onkruid loskomt.

Sinds 19 juli jl. mag je als particulier geen pesticiden met glyfosaat, zoals Roundup, meer gebruiken. De verkoop is echter nog niet verboden, want dat is een federale bevoegdheid. In de landbouw geldt het verbod niet. Nochtans bewijzen biologische boeren elke dag dat het ook daar zonder kan.


Gebruik vs verkoop

Het verbod komt er nadat bleek dat de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om te voorkomen dat de populaire onkruidverdelger kankerverwekkend zou worden genoemd. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) kondigde daarom in het voorjaar een verbod op het particulier gebruik van glyfosaat aan. Recent zette de Vlaamse regering het licht op groen voor het bijbehorende besluit. Het federale verbod op de verkoop van glyfosaat is echter nog niet rond. Het verbod geldt niet voor de landbouwsector.

Momenteel wordt op Europees niveau bekeken of de vergunning voor glyfosaat met tien jaar kan worden verlengd. De Commissie baseert zich hiervoor op wetenschappelijk advies dat stelt dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. De vergunning kan verlengd worden indien een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten daarmee instemt.

Slim boeren om pesticiden te vermijden

In de biologische landbouw is het gebruik van glyfosaat (en van alle andere chemisch-synthetische pesticiden) sowieso verboden. Biolandbouw vergt een aanpassing in werkwijze en visie. Het weglaten van deze chemische pesticiden is dan ook het logische gevolg van een landbouwmethode die inzet op het versterken van de natuurlijke processen van ecosystemen.

Concreet voor onkruidbestrijding betekent dit dat de bioboer preventief te werk gaat om het opkomen van onkruid te vermijden. Hij zal op elk perceel jaarlijks een ander gewas telen, een snelle bodembedekking stimuleren en eventueel verschillende teelten samenzetten, waardoor onkruid minder kans krijgt.

Het onkruid dat opkomt, wordt bestreden op een niet-chemische manier. Al naargelang de teelt en de grootte van het perceel, zal de boer onkruid handmatig bestrijden door te wieden en te schoffelen met gespecialiseerde machines en werktuigen of door het onkruid met een hittebehandeling in de kiem te smoren.

Maar bijkomend onderzoek naar nieuwe methodes van onkruidbestrijding zonder glyfosaat is altijd welkom. In april 2017 nodigde de Vlaamse biologische landbouwsector beleidsmakers en partners uit om samen de schouders te zetten onder nieuw onderzoek naar landbouwpraktijken die chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat overbodig maken (zie bericht onder).

Bron: De Tijd, BioForum Vlaanderen

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.