Portret - Bio bij Bernd: "Trots op een robuust bedrijf dat klaar is voor toekomstige generaties."

12.08.2019
201908 Biobij Bernd Hoofdfoto
Foto's: Kobe Van Looveren, Bio Bij Bernd.

Op de grens van Vlaams-Brabant en Limburg ligt Bio bij Bernd. Hij staat volledig achter de gedachte van community supported agriculture en levert wekelijks groentepakketten aan zijn betrokken klanten. Zijn klanten zijn zijn investeerders. Bernd: "Ik zal trots zijn op een robuust bedrijf dat klaar is voor toekomstige generaties."


Bernd Vandersmissen van Bio bij Bernd kreeg de biomicrobe te pakken als personeelslid bij zorgboerderij De Wroeter, en werd daar gestimuleerd om zijn eigen stappen te zetten als bioboer. “Ondernemerschap was voor mij een grote sprong, maar tijdens mijn opleiding bij Landwijzer heb ik geleerd dat geld eigenlijk is als bloed dat door een lichaam stroomt. Geen doel op zich, maar een middel om een bedrijf te doen draaien.”

Bernd was met name gecharmeerd door het CSA-principe of community supported agriculture, wat betekent dat er een nauwe band is tussen boer en klanten. Via oogstaandelen worden de productiekosten gemeenschappelijk gedragen. “Voor mij persoonlijk was het een goede manier om zonder landbouwachtergrond en met relatief weinig grond toch een rendabel inkomen te genereren. En de verbinding tussen klant en boer vind ik ook zeer interessant.”

Voor en door mensen

Toch is Bio bij Bernd geen typisch CSA-bedrijf. Deelnemers trekken niet naar het veld om zelf hun groenten te oogsten. Ze betalen een oogstaandeel en in ruil daarvoor ontvangen ze wekelijks een groentepakket. Het hele jaar, uitgezonderd de kerstvakantie, kunnen ze  genieten van verse biologische seizoensgroenten. Bernd: “Mensen tekenen bij ons in voor een half of een volledig jaar. Zo blijft het betaalbaar voor iedereen. Onze klanten komen niet op het bedrijf en dus proberen we verbinding te creëren via onze digitale nieuwsbrieven en openvelddagen.”

Er wordt ingezet op de betrokkenheid van de lokale gemeenschap en een vernieuwend landbouwmodel. “Al onze investeringen gebeuren via win-winleningen, en daar zie ik het bewijs dat het CSA-gedachtegoed in ons bedrijf leeft. 90 procent van onze investeerders zijn immers klanten. Ik ben nog nooit bij een bank om geld moeten gaan vragen.”

Bernd: "Ik ben nog nooit bij een bank om geld moeten gaan vragen, want mijn klanten zijn mijn investeerders."
2019 08 Biobernd Portret Liggend 1

Gemengd bedrijf

Bernd werkt samen met collega-bioboeren. Het bedrijf bestaat uit twee serres, een stuk grond in omschakeling naar bio naast de serres en een perceel enkele kilometers verderop. "Ik werk samen met een biologische melkveehouder, omdat ik zijn rundermest gebruik, zijn we de facto een gemengd bedrijf."

Twee collega-bioboeren huren nu een klein deeltje in de serre. “Rosette met haar bedrijf Veldkleur zet in op biobloemen, terwijl oud-stagiair Martijn microgroenten aan het kweken is, met het oog op afzet in restaurants.”

2019 08 Biobernd Portret Liggend 3

Geen tomaten in de winter

Bernd gelooft in de korte keten, maar wil zijn klanten een divers genoeg aanbod geven. Hij koopt dus ook aan bij collega-bioboeren en via de biologische groothandel. “We blijven inzetten op lokaal en seizoensgebonden, maar in overleg met mijn klanten is beslist dat ik niet per se zelf alles hoef te telen. Witlof is bijvoorbeeld iets dat ik niet zelf teel, maar wel graag aanbied. Maar tomaten of broccoli in de winter mogen klanten niet verwachten.” In de zomer zijn er ook fruitpakketten in samenwerking met een fruitteler uit de buurt.

Sowieso vindt Bernd dat er plaats is voor beide kanalen. “De lange keten heeft zijn waarde. Het zal vooral een uitdaging zijn om je als boer te wapenen tegen de prijsdruk vanuit de supermarkten. En de vraag is natuurlijk ook in hoeverre dat zijn weerslag zal hebben op de prijzen in de korte keten.”

Bernd: "Witlof is iets dat ik niet zelf teel, maar wel graag aanbied. Maar tomaten of broccoli in de winter mogen klanten niet verwachten."
2019 08 Biobernd Portret Liggend 2

Verdiepen naar biodynamisch

Bernd denkt na over de volgende stappen. Zo ziet hij wel wat in biodynamische landbouw. Bernd: “Ik vind die extra verdieping wel de moeite. We hebben de Demeter-doorschakelcursus gevolgd, en sinds vorig jaar doen we collegiale toetsing met een aantal boeren uit de buurt. Een heel aantal elementen passen we al toe, maar we zijn er nog niet. Of ik het Demeter-label wil halen? Voor mijn klanten hoef ik het niet te doen, maar het is wel een engagement natuurlijk. Rond bio bestaat bij het gewone publiek sowieso al een schemerzone, en dan kan zo’n label wel helderheid brengen.”

De toekomst voor Bio bij Bernd is duidelijk: “we zijn op vrij korte tijd sterk gegroeid, en nu is het de uitdaging om van het bedrijf een robuust geheel te maken. Inzetten op bodemvruchtbaarheid, ook stappen vooruit zetten op energie-efficiëntie of waterverbruik: dat soort stappen. Ik zal trots zijn als er hier binnen enkele jaren een bedrijf staat dat als één organisme klaar is voor de toekomst en ook voor volgende generaties. Daaraan kunnen werken, daar ben ik bijzonder trots op.”

Bron: ons vakblad Bio Actief

"We zijn op vrij korte tijd sterk gegroeid, en nu is het de uitdaging om van het bedrijf een robuust geheel te maken dat klaar is voor de volgende generaties."
2019 08 Biobernd Portret Liggend 4
Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.