EU, stop de vergunning voor glyfosaat

09.10.2017
Thierry Beaucarne © Kobe Van Looveren
In categorie

Het bevoegde comité van de EU kwam op 6 oktober jl. samen om de erkenning voor het gebruik van glyfosaat in pesticiden te bespreken. Het kwam opnieuw niet tot een duidelijke beslissing. ‘Een gemiste kans,’ vindt Barbara Creemers van Velt, ‘want het draagvlak is er om te kiezen voor de gezondheid van alle Europeanen. Daarom roepen we iedereen op om de kracht van de consument te tonen en in de winkel zoveel mogelijk te kiezen vóór biologische voeding en tegen glyfosaat.’


Wachten op advies

Er gaan heel wat stemmen op om glyfosaat te bannen, vooral omdat de Wereldgezondheidsorganisatie de stof als mogelijk kankerverwekkend beschouwt. Het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn echter van oordeel dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

Het getalm rond de verlenging van de vergunning van glyfosaat duurt intussen al meer dan een jaar. Vorig jaar besliste de Europese Commissie om bijkomend advies af te wachten vooraleer een standpunt in te nemen. Uit dit advies van EFSA en ECHA, twee Europese wetenschappelijke instellingen, bleek dat er geen vuiltje aan de lucht zou zijn. Daarom deed de Europese Commissie in juli 2017 het voorstel om de erkenning voor glyfosaat met tien jaar te verlengen.

De voorbije weken werd duidelijk dat er geen consensus is over dit voorstel. Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Luxemburg lieten weten tegen te stemmen of zich te zullen onthouden. Duitsland en België hielden hun beslissing nog in beraad. Nederland daarentegen stond positief tegenover het voorstel voor een tienjarige verlenging. Nederlands minister Kamp vindt een verlenging van vijftien jaar zelfs verantwoord.

Uiteindelijk werden op 6 oktober geen knopen doorgehakt, er was enkel een uitwisseling van gedachten tussen de verschillende lidstaten. Er moet een nieuw voorstel uitgewerkt worden. Wordt dus nogmaals vervolgd...

Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek?

Een rechter in Californië toonde aan dat Monsanto wetenschappers heeft gemanipuleerd om resultaten van studies te verzwijgen of te herschrijven in het voordeel van Monsanto. Ook in Europa rezen er bijkomende twijfels. In juli 2017 publiceerde Chris Porter, vooraanstaand lid van het IARC, een wetenschappelijk artikel dat haarfijn toelicht dat acht studies met een significant verband tussen glyfosaat en tumorontwikkeling bij muizen en ratten niet in de EFSA-beoordeling opgenomen zijn. Die beoordeling lijkt dus toch niet zo sluitend te zijn als het EFSA laat uitschijnen.

"Glyfosaat is verboden op onze oprit, maar niet op ons bord," zegt Barbara Creemers van Velt

Kies voor bio

Barbara Creemers van VELT reageert: "Een gemiste kans voor de EU, want het draagvlak is er om te kiezen voor de gezondheid van alle Europeanen. Sinds half juli het glyfosaatgebruik door particulieren in Vlaanderen verboden is, groeit de verontwaardiging over het gebruik in de landbouw. Het is verboden op onze oprit, maar niet op ons bord," stelt Barbara Creemers van VELT. "Daar kan je iets aan doen: kies voor bio! iedere keer als je als consument een bioproduct koopt, geef je de bioboer immers het signaal dat je kiest voor gezonde, ecologische voeding zonder glyfosaat."

Ze vult aan: “De Monsanto-papers hebben mijn kijk op wetenschappelijk onderzoek veranderd. Natuurlijk wist ik dat er heel wat onderzoeken gefinancierd worden door de voedingsindustrie. Maar dat er niet meer verontwaardiging was rond dit schandaal doet mij teruggrijpen naar mijn buikgevoel. Ik wil niet een beetje vergif in mijn eten. Daarom kies ik nog bewuster voor biovoeding, als het kan rechtstreeks van bij de bioboer. Zo krijg ik immers nog meer inzicht in de inspanningen die hij levert om lekker eten voor ons te produceren en betaal ik met de glimlach een paar euro meer. En daarom kweek ik ook nog meer groenten gewoon zelf in mijn moestuin, pesticidenvrij uiteraard.”

"Je kan er op vertrouwen dat biologische voeding geproduceerd wordt zonder het gebruik van glyfosaat.” - Petra Tas, BioForum Vlaanderen

Voedselproductie zonder glyfosaat

Ook Petra Tas van BioForum Vlaanderen reageert: "In de biologische landbouw zijn chemisch-synthetische pesticiden zoals glyfosaat wettelijk verboden. Biologische boeren gaan anders te werk. Zij zetten preventief in op onkruidbestrijding door te investeren in een gezonde bodem en door een brede teeltrotatie toe te passen. Ze kunnen ook mechanisch werken of onkruid wegbranden.

Onafhankelijke controleorganisaties controleren elke biologische landbouwer op het naleven van de normen. Daarbij worden onder meer bodem- en productstalen genomen. Boeren die tijdens de jaarlijkse controle voldoen aan alle normen voor de biologische teelt, ontvangen een certificaat waardoor ze hun product als biologisch mogen verkopen. Bij voedselverwerkende bedrijven wordt onder meer gecontroleerd of alle gebruikte landbouwingrediënten biologisch zijn. Tot slot staan ook de andere schakels van de keten, zoals groothandels en kleinhandels, onder controle.

Als consument kan je er dus op vertrouwen dat biologische voeding geproduceerd wordt zonder het gebruik van glyfosaat.”

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.