Greenpeace pleit voor minder vlees, van betere kwaliteit en van lokale en biologische veehouderij

05.03.2018
20180305 Greenpeace Minder Vlees
Foto: Kjell Gryspeert voor BioForum Vlaanderen

Met een nieuw rapport stelt Greenpeace dat we de productie en consumptie van vlees en zuivel moeten halveren tegen 2050 om gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. “Wie vlees eet moet kiezen voor vlees van beter kwaliteit, van lokale en biologische oorsprong.”


Streven naar lagere vleesconsumptie en -productie

Afhankelijk van de bronnen consumeren de Belgen gemiddeld 770 tot 980 gram vlees per week. De officiële aanbeveling luidt om wekelijks niet meer dan 400 gram te consumeren (een portie van 100 gram, vier dagen in de week). Belgen eten dus 2 tot 2,5 keer meer dan de aanbevolen hoeveelheid. 

Greenpeace wil de vlees-en zuivelconsumptie tegen 2050 met 50% verminderen in vergelijking met het huidige peil. Dit komt neer op een vleesconsumptie van 300 gram per persoon per week en een zuivelconsumptie van 630 gram per persoon per week (een glas melk is 200 gram).

Greenpeace onderbouwt dit streefdoel in een nieuw rapport “Less is More: Reducing Meat and Dairy for a Healthier Life and Planet". Greenpeace ziet in het afbouwen van de wereldwijde vleesconsumptie en productie troeven voor zowel een betere humane gezondheid, voor het afremmen van de klimaatopwarming, voor minder milieubelasting en voor meer dierenwelzijn. Met de publicatie van het rapport, lanceert Greenpeace een nieuwe landbouwcampagne.

Pleidooi voor ecologische veestapel

Toch pleit Greenpeace niet voor een totaalverbod op het eten van vlees, noch voor een puur plantaardige landbouw. In het rapport is sprake van een ecologische veestapel die per definitie een sterke reductie van de vleesconsumptie en vleesproductie behelst.

Een veestapel kan volgens Greenpeace ecologisch genoemd worden indien:

  • het voer geproduceerd wordt met respect voor biodiversiteit en klimaat en niet in concurrentie treedt met voedsel voor mensen 
  • de bodemvruchtbaarheid gebaseerd is op dierlijke mest, compost en het sluiten van kringlopen
  • de veestapel zelf bestaat uit diverse en lokale rassen die leven op graaslanden en waarbij gemengde systemen (plantaardig & dierlijk) worden nagestreefd
  • de uitstoot van broeikasgassen wordt gelimiteerd
  • geen synthetisch pesticiden of ggo’s worden gebruikt
  • Greenpeace ontplooit in een scala van verdere criteria een visie die als agro-ecologisch kan worden beschouwd en tegelijk verschillende gemeenschappelijke punten heeft met de criteria die gelden voor de biologische veehouderij. 
  • Ook in bio wordt gestreefd naar gemengde bedrijven of samenwerkingen om kringlopen te sluiten. Ook in bio zijn synthetische pesticiden en ggo’s verboden en wordt bodemvruchtbaarheid bewerkstelligd door de bodem te voeden met een wel bepaalde dosis dierlijke mest of met compost. Vlaamse biologische vleesveehouders laten hun runderen grazen in natuurgebieden of op andere percelen waardoor ze niet in concurrentie treden met de productie van menselijke voeding. 

Voedselketen hertekenen

Greenpeace beseft goed dat een ommeslag naar een ecologische veestapel heel wat voeten in de aarde zal hebben.

“Er schort van alles aan ons voedselsysteem”, verklaart Sebastien Snoeck, expert Vlees en Veeteelt bij Greenpeace België. “Overheden blijven de industriële veeteelt massaal subsidiëren om steeds meer te produceren, terwijl al dat vlees onze gezondheid, die van onze kinderen en de planeet bedreigt. Ze zouden beter boeren steunen bij de omslag naar ecologische landbouw, en mensen aanmoedigen om meer lokaal en meer plantaardig te eten. Zo kunnen landbouwers een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.”

In hun rapport over de Belgische vleesconsumptie roept Greenpeace op om minder vlees te eten, en om te kiezen voor vlees van betere kwaliteit, van lokale en biologische teelt. 

Waarom minder vlees? 


Minder vlees eten heeft volgens de milieuorganisatie heel wat voordelen op het vlak van gezondheid, klimaat, milieu en dierenwelzijn. In België worden elk jaar meer dan 300 miljoen dieren gedood met het oog op consumptie. Als de landbouwsector op de ingeslagen weg doorgaat, zal hij over enkele decennia verantwoordelijk zijn voor 52 procent van de wereldwijde totale uitstoot van broeikasgassen, aldus Greenpeace. Daarvan zal 70 procent veroorzaakt zijn door de productie van vlees en melkproducten. De landbouwsector is ook verantwoordelijk voor 80% van de wereldwijde ontbossing voor de productie van soja die hoofdzakelijk dient als veevoeder, tot verlies van biodiversiteit, en vervuilt water en bodems.

Ook voor de menselijke gezondheid is vleesvermindering belangrijk. Recente studies stellen dat de overconsumptie van vlees het risico verhogen op verschillende welvaartsziektes.

Bron: Greenpeace, eigen verslaggeving

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.