Kloppen je ideeën over bio?

26.06.2017
Controle Bio Vermeiren
Een controleur aan het werk bij biokoekjesmaker Vermeiren-Princeps

Een poosje terug daagde De Standaard je uit om je vooroordelen over bio te testen. Want die blijven als paddenstoelen uit de grond schieten. De lezer kreeg 10 stellingen voorgeschoteld die al dan niet klopten. Resultaat: een gemiddelde score van 6/10. Hoe goed is dat? Best ok, want er zaten een paar lastige vragen tussen …


'Er is geen controle of bio wel bio is'

Het goede nieuws is dat meer dan 80% van de deelnemers wist dat deze stelling niet klopt.

  • Klopt: 18,2%
  • Klopt niet: 81,8%

Voeding mag alleen als 'bio' of 'biologisch' verkocht worden als het aan precieze voorwaarden voldoet die in Europese wetten zijn vastgelegd: de lijst met toegelaten bestrijdingsmiddelen is sterk beperkt, er mag geen kunstmest gebruikt worden, er gelden strenge regels voor de huisvesting en het voeder van vee... Producenten krijgen jaarlijks controleurs over de vloer van een onafhankelijk certificeringsbureau, die alles nakijken. De controleurs houden daarbovenop jaarlijks een onaangekondigde steekproef bij de helft van de producenten. Lees meer over de biocontrole.

Fijn! Maar waar gingen de deelnemers van de quiz toch een beetje de mist in?

'Het gebruik van antibiotica is verboden in de biologische veeteelt'

  • Klopt: 58,9%
  • Klopt niet: 41,1%

Dit klopt niet. Antibiotica worden veel minder gebruikt in bio maar zijn wel toegestaan in specifieke omstandigheden. Het gebruik is dus meer aan banden gelegd dan in de conventionele veeteelt. Dankzij een uitgekiende raskeuze, een gezonde voeding en andere preventieve maatregelen vermijden bioboeren dat hun dieren ziek worden. Daardoor kan het antibioticagebruik sterk beperkt worden. Bij problemen zullen bioboeren ook alternatieve pistes bewandelen, zoals fytotherapie of homeopathie. Toch is antibiotica soms nodig, bv. bij luchtwegproblemen, diarree (kalf), een uierontsteking of een verwonding.

'Bioboeren hebben doorgaans een betere winstmarge op hun product'

  • Klopt: 35,1%
  • Klopt niet: 64,9%

De meerderheid van de deelnemers denkt dus dat de winstmarge in bio niet zo denderend is, maar dat is niet het geval. Deze stelling klopt. Bioboeren hebben een betere onderhandelingspositie dan de meeste conventionele boeren, omdat de vraag naar bioproducten groot is in verhouding tot het aanbod. Supermarkten kunnen hen minder onder druk zetten om hun prijs te laten zakken. Bioboeren doen ook meer aan rechtstreekse verkoop dan gangbare boeren en zo kan je als boer nog beter je vraagprijs bepalen.

'Biologische landbouwproducten zijn nooit genetisch gemanipuleerd'

  • Klopt: 52,2%
  • Klopt niet: 47,8%

De meerderheid zit goed, maar bijna de helft denkt dus dat ggo's (genetisch gemodificeerd organisme) wél zijn toegelaten in bio. Maar ggo's zijn in biolandbouw strikt verboden, ook in veevoer. Ggo's staan haaks op de internationale biologische principes. Ze bieden in gangbaar geen garantie op een lager gebruik van chemische pesticiden en tasten de autonomie van de boer aan. Daarnaast woedt er nog steeds discussie over de vraag of ggo-producten volkomen veilig zijn voor consumptie.

In gangbare voeding zijn ggo's wel toegelaten; dat moet in principe ook op het etiket van het product vermeld staan. Alleen bij vleeswaren van dieren die gevoed zijn met ggo's hoeft dat niet. De teelt van ggo-gewassen is in de EU streng gelimiteerd: er is maar een beperkte lijst van ggo-gewassen toegelaten. Europa laat ook de invoer toe van een aantal ggo-gewassen (mais, koolzaad, soja, katoenzaad en suikerbiet) en verwerkte producten op basis van ggo-gewassen. 95 procent van de soja die in Europa wordt geïmporteerd als veevoer, is ggo-soja.

'Biologische appels smaken vaak anders'

  • Klopt: 41,1%
  • Klopt niet: 58,9%

Dit klopt! Bioboeren telen vaak ander rassen appel die een betere weerstand bieden aan plagen en schimmels. Daardoor zijn er minder (biologische) bestrijdingsmiddelen nodig en gaat minder fruit verloren. Zo vind je in sommige supermarkten onder het biolabel topaz-appels, die wat zuurder smaken, of jonagored, elstar, santana, ...

* * *

Voor wie de quiz gemist heeft: je kunt jezelf nog steeds testen via deze link.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.