Nieuwe veldproef mag niet ontsnappen aan ggo-wetgeving

23.07.2018
20180724 Ggo Veldproef Mais
Biologisch geteelde maïs op Akelei - Frank Toussaint voor BioForum Vlaanderen

Naar aanleiding van een geheime veldproef met genetisch gemodificeerde maïs vraagt Voedsel Anders, een netwerk van 24 organisaties, om de geldende ggo-regelgeving volledig toe te passen op de nieuwe ggo-technieken.


Gisteren raakte bekend dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) sinds 2017 een veldproef met genetisch gemodificeerde maïs heeft uitgevoerd, in het geheim en zonder enig wettelijk toezicht. De nieuwe veldproef werd vrijgesteld van de ggo-richtlijn door een merkwaardig advies van de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). De beweging Voedsel Anders, waar ook de sectororganisatie voor bio BioForum Vlaanderen deel van uitmaakt, vraagt om de geldende ggo-regelgeving volledig toe te passen op de nieuwe ggo-technieken.  

NIEUWE GENTECHNIEKEN = GGO'S

Woensdag publiceert het Europees Hof van Justitie een uitspraak dat wellicht meer duidelijkheid zal geven over de vraag of nieuwe gentechnieken zoals CRISPR/Cas9 moeten worden gereguleerd als genetische modificatie of niet. De leden van de beweging Voedsel Anders stuurden eerder al een brief naar de Vlaamse, Waalse en federale minister van Leefmilieu  om te verduidelijken waarom bestaande én nieuwe ggo-technieken volgens hen onder de Europese ggo-regelgeving moeten vallen: “We willen benadrukken dat er nood is aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw en voedingssector, die onze gezondheid en het leefmilieu beschermt en de keuzevrijheid van consumenten garandeert.

"Er is nood aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw en voedingssector, die onze gezondheid en het leefmilieu beschermt en de keuzevrijheid van consumenten garandeert."

VELDPROEF: VEILIGHEID ONVOLDOENDE BEWEZEN

De veldproef waarbij maïsplanten werden gewijzigd op basis van deze nieuwe CRISPR/Cas9-techniek werd toegelaten, omdat onze overheid meende dat deze techniek buiten de ggo-wetgeving zou vallen. Alleen zijn er ggo-technieken gebruikt voor deze maïs, en dus zijn de EU-regels duidelijk: zo'n proefveld moet een vergunning hebben op basis van de ggo-regelgeving. De uitspraak van het Europees Hof, en de beslissingen daarna door Europa, kunnen dus resulteren in een illegale situatie. Het is daarnaast de vraag of boeren in de omgeving van het veld wel op de hoogte gesteld zijn. En dat terwijl de proef ook gewoon onder de huidige GGO-regels had kunnen worden uitgevoerd.

De veiligheid van deze nieuwe gentechnieken is nog niet voldoende bewezen: volgens recent wetenschappelijk onderzoek richt de CRISPR/Cas9-methode veel diepgaande ongewenste mutaties en DNA-schade aan, iets wat eerder onderzoek ook al suggereerde. Bij problemen kunnen organismen die niet onder de ggo-regels vallen niet meer uit de voedselketen of het milieu weggehaald worden.

"Onze overheid meende dat deze techniek buiten de ggo-wetgeving zou vallen. Alleen zijn er ggo-technieken gebruikt voor deze maïs, en dus zijn de EU-regels duidelijk."

Biologisch geteelde maïs op AkeleiFrank Toussaint voor BioForum Vlaanderen

ENKELE QUOTES

“Ik ben verbaasd en teleurgesteld! We vroegen de federale regering om het voorzorgsprincipe te hanteren. En dan hoor je dit opeens. Onbegrijpelijk. Wat betekent voorzichtig te zijn met de nieuwe gentechnieken? Zolang er geen duidelijkheid is, sta je zo’n veldproef toch niet toe?” - Leen Laenens, voorzitter van Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt).

“Oude en nieuwe GGO-technieken zijn strijdig met de basisprincipes van biologische landbouw, dat blijkt ook uit onderzoek van wetenschappers die vertrouwd zijn met de essentie van bio.” – Esmeralda Borgo, beleidsmedewerker BioForum Vlaanderen.


De open brief ‘Noodzaak om de geldende GGO-regelgeving toe te passen op de nieuwe veredelingstechnieken’ vind je hier. 

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.