De gezondheid van mens en planeet is één en ondeelbaar

07.04.2021
Ashampoo Snap Dinsdag 6 April 2021 21H14M59S 006
Foto: Organic without boundaries

De COVID 19-pandemie vormt wereldwijd al meer dan een jaar een bedreiging op onze goede gezondheid en ons welzijn, en dus herinnert Wereldgezondheidsdag eraan dat de gezondheid van bodem, planten, dieren, mensen en de planeet één en ondeelbaar is.


COVID-19 is een zware belasting voor voedselsystemen

De coronacrisis heeft de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid versterkt, zo stelt een groep van 14 onderzoekers in een nieuw rapport dat uitgevoerd is in opdracht van de Europese Commissie. Als gevolg van het virus is de wereldwijde voedselvoorziening verstoord en zijn veel prijzen naar boven geschoten. En hoewel het in Europa om minimale stijgingen gaat (2% tot 5%), kampen landen als Argentinië en Myanmar wel met buitengewone prijsstijgingen (respectievelijk 15% en 20%). Het overstappen naar thuisonderwijs zorgde ervoor dat wereldwijd kinderen van miljoenen families met een laag inkomen geen schoollunch meer kregen.

Bovenstaande problemen komen nog eens boven op de onzekerheden die er voor de crisis al waren, zoals het feit dat 8% van de wereldbevolking ondervoed is en de voedselproductie verantwoordelijk is voor 30% van de totale broeikasgastuitstoot. Daarbij speelt voedselverspilling nog altijd een grote rol, zo staat in het rapport. 

Volgens de onderzoekers kunnen de maatschappij en economie alleen veerkrachtiger uit de coronacrisis komen als er meer diversiteit komt. "De Europese Unie moet voedseldiversiteit ondersteunen door nieuwe kennis op te doen, nieuwe technologieën te ontwikkelen en door in te zetten op ecosysteemdiensten en milieubeleid", zo luidt een van de adviezen. Ook biologische landbouw moet volgens de experts gestimuleerd worden.” 

Nieuw Europees rapport: 'De maatschappij en economie kan alleen veerkrachtiger uit de coronacrisis komen als er meer diversiteit komt.'
Facebook Gif Whd

Gezondheid van mens en planeet

Kan een duurzaam voedselsysteem gebaseerd op de principes van de biologische landbouw (gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg) de broodnodige omslag brengen voor het welzijn van mens en planeet? Laten we, terwijl we op 7 april Wereldgezondheidsdag vieren, eens kijken naar het gezondheidsprincipe.

De biologische landbouw beschouwt de gezondheid van bodem, plant, dier, mens en planeet als één en ondeelbaar. In de praktijk betekent dit samenwerken met de natuur om voedsel te produceren met gezondere voedingsstoffen, minder additieven en zonder schadelijke chemisch-synthetische pesticiden. Door het land te bewerken met technieken die de biodiversiteit bevorderen zoals vruchtwisseling en intercropping (diverse gewassen door elkaar), krijgen meer mensen toegang tot een gevarieerde voeding.   

Door het gebruik van schadelijke inputs te vermijden waarborgt bio een goede gezondheid voor de landbouwers, en helpt het ook om het milieu te beschermen tegen gifstoffen die het grondwater verontreinigen en de biodiversiteit in gevaar brengen. Overheden kunnen dit ondersteunen door publieke middelen uit te geven op een manier die de volksgezondheid, de natuur en het klimaat ten goede komt, in plaats van systemen te ondersteunen waarin het winstgevend is om precies het tegenovergestelde te doen. 

'De biologische landbouw beschouwt de gezondheid van bodem, plant, dier, mens en planeet als één en ondeelbaar.'

Een crisis die we kunnen voorkomen

We geven nu gehoor aan een gezondheidscrisis die moeilijk te voorspellen was. De bedreiging die uitgaan van een niet-duurzaam landbouwmodel zijn wel al gekend, zowel voor onze gezondheid als onze voedselzekerheid. Dat is een crisis die te verwachten is, maar die we nog kunnen voorkomen. 

Zo kunnen beleidsmakers en burgers verandering teweeg brengen:

  • Boeren ondersteunen om over te stappen op duurzamere praktijken, bijvoorbeeld: belonen voor geleverde ecosysteemdiensten
  • Een betere infrastructuur om voedselverspilling te voorkomen…
  • Vergemakkelijken van toegang tot de markt voor de boeren, waardoor de beschikbaarheid van biologische producten voor lokale gemeenschappen toeneemt.
  • Voedselverspilling helpen verminderen door de kwaliteitsnormen voor groenten en fruit te herzien, focussen op hun voedingswaarde en niet op het uiterlijk. 
  • Kiezen voor lokale, seizoensgebonden, biologisch geteelde producten 

Bron: Wageningen universiteit & Organic without boundaries

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.