Jouw infopunt over bio

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen.

Lorem ipsum

Bioloog Olivier Honnay (KU Leuven) stelt in De Standaard dat er geen ruimte is voor biolandbouw in Vlaanderen. Zijn redenering is gebaseerd op de foute veronderstelling dat meer produceren noodzakelijk is.

Agro-ecologie betekent dat we voedsel anders produceren, op een manier die echt duurzaam is. Lokaal, met de natuur en de kringloop mee.

Brussel

Deze conferentie wil informatie verschaffen over de mogelijke gevolgen van GGO-pesticiden voor de gezondheid van de mens en hun effecten op de gezondheid van de veestapel. Daarnaast heeft het ook als doel om de burger de mogelijkheid te geven om weloverwogen voedselkeuzes te maken.

Naar de kalender
In categorie

Vegetarisch eten zit in de lift, dat kun je ook opmaken uit het laatste tweejaarlijkse rapport van de studiedienst van het Departement Landbouw en Visserij. De laatste decennia is er een gestage afname van de…