Aan welke normen moet de biologische productie voldoen?

De term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. Dat betekent dat de wetgever bepaalt aan welke normen een bioproduct moet voldoen om als biologisch verkocht te mogen worden. De wetgeving voor bio bevat regels voor landbouw, verwerking, transport en verkoop, met heel specifieke normen over dierenwelzijn, teelttechnieken of toegelaten additieven. De regels zijn in heel Europa dezelfde.

Regels voor heel Europa

Voor een voedingsproduct 'biologisch' mag genoemd worden, moet het voldoen aan de normen van de Europese biowetgeving. Al die normen staan opgelijst in een officieel lastenboek.

Productie, verwerking, distributie en verkoop van biologische producten: voor alles bestaan er heel specifieke regels. Deze regels beschermen de term ‘biologisch’, want wie de term onterecht gebruikt, kan daarvoor gestraft worden.

Als je dus op een product het Europese biolabel ziet, dan kan je er zeker van zijn dat dat product voldoet aan deze regels.

De wetgeving is in heel de EU hetzelfde, al duiken er hier en daar soms interpretatieverschillen op per land. Dat komt omdat het Europese landbouwbeleid altijd vertaald moet worden naar nationale wetgeving. Zo geeft niet elk land dezelfde definitie aan een term als 'regionaal'.

Eulabel © Lisa De Veltere

Een kleine greep uit de regels

Alle regels uit de biologische wetgeving opsommen zou ons te ver leiden. Wie geïnteresseerd is, kan ze vinden in de brochures 'Bio en de wet'. Die geven een uitgebreide samenvatting van de Europese en Vlaamse biowetgeving.

Ook op onze productpagina's kan je per productgroep nalezen op welke manier de wetgever bepaalt hoe jouw biologische voeding tot stand komt.

Landbouw

Voor biologische landbouw en veeteelt zijn er regels over dierenwelzijn (aantal dieren per hectare, samenstelling voer) en teelttechnieken (pesticidengebruik, bemesting).

Boeren moeten ook een omschakelperiode doorlopen van twee à drie jaar, afhankelijk van de teelten. Een stuk landbouwgrond of een landbouwdier kan immers niet zomaar van de ene op de andere dag bio zijn. Tijdens de omschakelperiode mag de boer zijn producten nog niet biologisch noemen, maar moet hij wel op een biologische manier werken.

Bio is toch alleen maar marketing?!

'Biologisch' is niet louter een marketingterm; de term is wettelijk beschermd. Een bedrijf mag de term dus alleen gebruiken als het product voldoet aan de regels uit de Europese biowetgeving. Die zijn een pak strenger dan voor niet-biologische productie.

Verwerking

Voor de verwerking van voedsel legt de wetgever regels op met betrekking tot de toegelaten additieven, de hulpstoffen en technieken.

Die normen zijn erg belangrijk. Ga maar na hoeveel verwerkte producten je eet: melk, olie, brood, kaas, vleeswaren, pasta, tofoe, boter, koekjes, fruitsap…

Transport en import

Voor transport en import van biologische producten wil de wetgeving vooral dat gangbare en biologische producten gescheiden blijven. Ook winkels moeten bio en gangbaar duidelijk scheiden als ze allebei verkopen.

De wetgever voorziet tot slot ook normen voor de vermeldingen op het etiket, de manier waarop bio gecontroleerd moet worden en de productie van veevoer.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.